Gratis E-learning over luchtwassers varkenshouderij

Het reduceren van emissies en de geurproblematiek rond veehouderijen is een belangrijk aandachtspunt bij de inzet op verbetering van de luchtkwaliteit. Een goede werking van de luchtwasser en het belang van naleving en handhaving van de regels is hierbij essentieel. In deze e-learning wil de overheid u meenemen in de mogelijke afwijkingen en handvaten meegeven voor oorzaken/oplossingen.

De e-learning bestaat uit een introductie op de werking van een luchtwasser en de regelgeving. Daarna bereidt je een controle bezoek voor en controleer je twee verschillende luchtwassers op locatie. De module sluit af met een samenvatting en eindtoets.

Meer informatie en aanmelden.

Bron: Ministerie van I&W

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten