Gratis Online Masterclass Stikstof in de landbouw

Vanaf 15 januari 2021

Wil je je kennis over stikstof uitbreiden? Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool & Wageningen Academy bieden een gezamenlijk scholingsaanbod met masterclasses (gratis), verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken.

Vanaf 15 januari is de Online Masterclass Stikstof in de Landbouw gratis te volgen.

Het scholingsaanbod omvat masterclasses en verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op het – op bedrijfsniveau – omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen, door o.a. te kijken naar stalmaatregelen, mesttoepassingen, voer, weidemanagement, bodembeheer en bedrijfsmanagement/verdienmodellen.

Meer weten en inschrijven

Bron: HAS Hogeschool

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten