Gratis verkennend gesprek over de toekomst van je boerenbedrijf

Gratis verkennend gesprek over de toekomst van je boerenbedrijf

Vanuit ondernemersbegeleiding voert Wim Korsten verkennende gesprekken met agrariërs. “Het zal niemand verbazen dat juist in deze tijd veel boeren serieuze vragen hebben over de toekomst van hun bedrijf. Dat heeft altijd ook gevolgen voor de familie, het gezin, de relaties. Wonen, leven en werken zijn immers onlosmakelijk verbonden.”

Korsten is Ondernemersadviseur en coach. Als specialist neemt hij verkennende gesprekken af met mensen die vragen hebben bij hun agrarisch bedrijf. “Vragen over bedrijfsmatige keuzes zijn daarmee ook persoonlijke vragen.”

 

Gratis verkennend gesprek

Het eerste verkennend gesprek met Wim Korsten is altijd gratis en vrijblijvend, maar wordt als waardevol ervaren. Mensen kunnen zich hiervoor melden bij het Agroloket Regio Foodvalley. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de vraag, behoefte en situatie van de agrariër. Na het gesprek kan het advies zijn om deel te nemen aan het traject Zicht op de Toekomst of kan er doorverwezen worden naar andere trajecten die bekend zijn bij het Agroloket Regio Foodvalley.

 

Zicht op de Toekomst

“Juist agrarisch coaches zijn er in gespecialiseerd om met die combinatie van zakelijk en persoonlijk om te gaan. Deelnemers aan het project ‘Zicht op de toekomst’ krijgen de mogelijkheid om zes gesprekken met één van de coaches van het project te voeren na een verkennend gesprek. Ik doe alle eerste, verkennende gesprekken en wanneer de keuze valt voor het traject Zicht op de Toekomst, dan volg ik ook de kwaliteit en voortgang van de trajecten. Samen met de coach verkennen ze hun mogelijkheden en komen tot hun eigen oplossingen en keuzes. De onafhankelijkheid wordt sterk gewaardeerd,  ook de tijd die genomen wordt om de mening van de partners -echtgenoten, kinderen- er bij te betrekken versterkt het familiegevoel en verbetert de relaties.”

Behoefte

Korsten vervolgt: “Ik beschrijf het project hierboven wat uitgebreid omdat in de gesprekken die ik voer de mensen nog lang niet allemaal al gehoord hadden van het project. Wat ik vooral ook merk is dat alle mensen die ik nu spreek, en de 25 deelnemers van het voorgaande project, dit project enorm waarderen. Ze merken dat het echt om hun behoefte gaat en dat er niets wordt verkocht of opgedrongen. In een volgend bericht ga ik graag in op wat concrete voorbeelden, uiteraard anoniem. En: vertel het verder!”

 

Meer informatie over Ondernemersbegeleiding en Zicht op de Toekomst? Kijk op www.landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/ondernemersbegeleiding

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een