Groeiversneller Gelderland

De Groeiversneller stimuleert ecologische houdbaarheid en robuuste landbouw- en voedselproductiesystemen en gezonde eetpatronen voor consumenten.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Gezonde en duurzame voeding; Oplossingen die bijdragen aan innovatieve gezonde producten en duurzame productieketens. Zoals oplossingen die zorgen voor verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica, emissies en die de biodiversiteit en kwaliteit van de grond, oppervlaktewater en de leefomgeving verhogen.
  • Eiwittransitie; Oplossingen die bijdragen aan het minder consumeren van dierlijke eiwitten en de transitie naar een duurzamere consumptie.
  • Circulaire landbouw; Oplossingen die bijdragen aan zo min mogelijk afval en zo klein mogelijke gebruik van natuurlijke hulpbronnen en uitstoot van schadelijke stoffen, voor voeding en non-food gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
  • Slimme technologie en digitalisering; Oplossingen op het gebied van slimme technologie die bijdragen aan een van bovenstaande thema’s en zorgen voor cross overs naar ander thema’s. Zoals bijvoorbeeld biotechnologie, Internet Of Things, big data, data platformen, artificial intelligence en gebruik sensors.

 

Ondernemingen dienen aan de twee voorwaarden te voldoen:

  1. Uw bedrijf behoort tot het midden- en kleinbedrijf;
  2. Uw bedrijf is gevestigd in Gelderland.


Meer informatie over de Groeiversneller

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn