Groen licht voor Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland kan officieel van start. De provincie Gelderland heeft 4,4 miljoen euro toegezegd voor de uitvoering van 22 projecten die bijdragen aan het realiseren van meer natuurinclusieve landbouw in Gelderland.

Natuur en Milieu Gelderland is initiatiefnemer en penvoerder van dit platform.
Meer informatie

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten