Grow with the Flow: met data inspelen op te droog en te nat

Zorgen voor voldoende water is een van de kerntaken van een waterschap. Dat wordt steeds ingewikkelder: langere droge perioden en dagen met extreme regenval nemen toe.

Waterschappen zoeken naar een balans tussen het beperken van droogteschade én wateroverlast. Dat vraagt vooral om een robuuste inrichting van het gebied. Data en informatie kunnen helpen om beter in te spelen op te droog en te nat. Grow with the Flow wordt getest binnen de Regio Deal Foodvalley.

Continu
De uitdaging is om de juiste informatie te gebruiken, én om partners daar bij te betrekken. Het project ‘Grow with the Flow’ ondersteunt bij die uitdaging. Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Aa en Maas, Wageningen Universiteit, Deltares en enkele bedrijven bouwen een platform dat continu zicht gaat geven op grondwater, bodemvocht, drainage en gewasgroei.

Modellen
De kern van het platform wordt gevormd door hydrologische modellen. Het regionale grondwatermodel AZURE vormt de basis. Daar aan gekoppeld wordt de onverzadigde zone (tussen grondwaterstand en maaiveld) doorgerekend met SWAP-modellen. En daarna rekenen gewasgroei-modellen (WOFOST) de gewasgroei uit op basis van weersomstandigheden en beschikbaar vocht in de bodem. Een FEWS-platform van Deltares stuurt het geheel aan. Dat zorgt voor de juiste input, laat de modellen rekenen en verzamelt en visualiseert de modelresultaten. Het real-time laten rekenen van deze gecombineerde modellen is vrij uniek.

Praktische up-to-date agrarische informatie
Een andere mooie ontwikkeling is dat waarnemingen van agrariërs automatisch worden verwerkt en doorgerekend. Als een agrariër beregend heeft, kan hij dat invoeren. Deze gegevens worden in de volgende modelrun verwerkt in de waterbalans. De agrariër kan ook de status van zijn gewas updaten. Hij kan bijvoorbeeld aangeven of een gewas opkomt, of in bloei staat. Met die input blijven de rekenmodellen gelijk lopen met de werkelijkheid, en zijn de resultaten bruikbaarder. Met de rekenresultaten kan de agrariër preciezer bepalen wanneer en waar hij moet beregenen of water vasthouden. Dat voorkomt dat hij te veel en op de verkeerde plek beregent. Dat scheelt de agrariër geld en tijd, maar beperkt ook het gebruik van grondwater.

Regionaal inzicht
De agrariër ontvangt via een app alle informatie op perceelsniveau, het waterschap krijgt beter inzicht in het watersysteem. Bijvoorbeeld waar het watertekort het grootst is. Of waar de bergingsruimte in de bodem erg klein is, waardoor snel wateroverlast kan ontstaan bij regenval. Dat is handig bij extreem weer, maar zeker ook onder normale omstandigheden.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een