GS stellen gewijzigde omgevingsverordening vast

Op 12 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten actualisatieplan 7 van de Omgevingsverordening vastgesteld. Hierin zijn, mede op basis van zienswijzen, wijzigingen aangebracht.

Veel zienswijzen
Het concept ontwerp voor de nieuwe verordening lag ter inzage van 22 oktober tot en met 13 november 2020. Hierop ontvingen we 492 reacties. De meeste reacties gingen over het onderwerp natuur en in het bijzonder over een gebied ten zuidoosten van Wageningen-Hoog. In het concept ontwerp werd ten onrechte voorgesteld om landbouwgronden met een bestemming bos of natuur én enkele agrarische percelen ten zuidoosten van Wageningen-Hoog uit het GNN te halen. De percelen zijn in de nu vastgestelde, definitieve verordening weer toegevoegd aan het GNN. Alle indieners zijn op de hoogte gesteld.

Overige veranderingen
In actualisatie 7 van de Omgevingsverordening zijn ook aanpassingen gedaan op het gebied van wonen, wegen, werklocaties en detailhandel. En over grondwaterbescherming, ontgronding en geitenhouderijen. Alle deze wijzigingen zijn verwerkt in de verordening, kaarten, bijlagen en toelichtingen. Deze documenten zijn via onze pagina over de Omgevingsvisie te bekijken.

Besluitvorming door Provinciale Staten
De volgende stap is besluitvorming door Provinciale Staten (PS). Op 3 februari vindt hiervoor een beeldvormende sessie plaats, gevolgd door een oordeelsvormende sessie op 10 februari. Op 3 maart 2020 bespreken GS het actualisatieplan 7 met PS voor besluitvorming.

Bron: Provincie Gelderland

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn