In gesprek over het Agroloket met het AJK

Boeren in regio Foodvalley kunnen met al hun ondernemersvragen terecht bij het Agroloket. Een groeiende groep ondernemers weet het loket inmiddels te vinden.

Melvin Hazeleger (23) in Kootwijkerbroek praat binnen het Landbouwnetwerk mee als vertegenwoordiger van twee AJK-afdelingen in het Vallei-gebied. Hij vindt het Agroloket een prima middel om ondernemers verder te helpen. ‘De jonge boeren in mijn achterban hebben het niet makkelijk. Ze lopen tegen allerlei uitdagingen aan. Soms kun je daar prima wat hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie of een coaching traject. Het Agroloket kan boeren met vragen verder helpen’, stelt Melvin.

‘Het Agroloket hebben we vorig jaar geopend om ondernemers op een makkelijke manier een platform te bieden waar ze terecht kunnen met hun vragen, en alles kunnen vinden wat er op agrarisch gebied speelt in het Vallei-gebied. Denk bijvoorbeeld aan projecten, initiatieven, webinars, coachingsmogelijkheden en subsidies’, vertelt Ilona Baan. Ze is een van de netwerkregisseurs bij het Agroloket Regio Foodvalley.

‘Er komt heel veel op de agrarische sector af; en op de regio Foodvalley in het bijzonder. De politiek spreekt onder meer over verkleining van de veestapel, en ook het woord ‘onteigening’ is gevallen. De druk op de agrarische sector vergroot de noodzaak om samen op te trekken. En dat is wat we doen binnen het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley’, aldus Baan. ‘Samenwerkende partijen zijn onder meer LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, het AJK, de Foodvalley-gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht, onderwijsinstelling Aeres en diverse bedrijven in de periferie van de agrarische sector.’

AJK-afdelingen

Ook Melvin maakte al gebruik van het Agroloket. ‘Ik heb de kans gekregen een bedrijf met vleeskuikenouderdieren over te nemen. Sinds eind vorig jaar is dat een feit. Als startend ondernemer moet ik nog veel leren. Daarom heb ik meegedaan aan een coaching traject. Daarbij is mij een spiegel voorgehouden, en heb ik geleerd hoe ik als ondernemer kan omgaan met lastige keuzes.’

Binnen het AJK benut Melvin het Agroloket ook om in beeld te krijgen wat er bij zijn achterban leeft. ‘Dat helpt ons om zinvolle activiteiten voor onze leden te organiseren.’

Bij vragen op agrarisch gebied

Netwerkregisseur Baan constateert dat ondernemers met zeer uiteenlopende vragen zich melden bij het Agroloket. ‘Soms zijn dat jonge boeren zoals Melvin die druk zijn een bedrijf op te bouwen. Maar er zijn ook ondernemers die op zoek zijn naar een manier om het bedrijf over te dragen. Anderen willen hun bedrijf beëindigen, en vragen zich af hoe ze dat aan moeten pakken. We proberen maatwerk te bieden voor iedere vraag. Soms zijn er koppelingen te maken tussen verschillende ondernemers.’

Baan vertelt dat er soms vragen binnenkomen waar niet meteen een antwoord voor is. ‘Soms zetten we ondernemers en andere deskundigen in een groepje bij elkaar om over een onderwerp van gedachten te wisselen. Recent gebeurde dat bijvoorbeeld na een vraag van een boer die zoekt naar een verdienmodel rond de houtwallen op zijn bedrijf. De provincie en de Rabobank praatten ook mee. En dat heeft geleid tot kansrijke ideeën.’

Het Agroloket is bereikbaar via landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/agroloket

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten