‘Informatie over biociden in land- en tuinbouw onvoldoende beschikbaar’

De digitale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie rondom biociden in de Nederlandse voedselketen is onvoldoende. Die conclusie trekt de stichting Fresh Upstream uit recent onderzoek van Wageningen University & Research. Stichting Fresh Upstream is in 2018 opgericht door FNLI, GroentenFruit Huis, Frug I Com, CBL, Nevedi, LTO Nederland en GS1 Nederland.

Wanneer agroketens geen integrale toegang hebben tot informatie over biociden, is het moeilijk om te voldoen aan de complexe wetgeving rondom toelating en gebruik. Zowel het bedrijfsleven als de overheid moeten verbeteringen doorvoeren. Zo kunnen producenten en distributeurs van biociden hun data beter ontsluiten. Daarnaast zijn gebruiks- en veiligheidsvoorschriften vanuit de overheid nog onvoldoende gedigitaliseerd.

Biociden worden in de land- en tuinbouw gebruikt om bacteriën, virussen en andere schadelijke organismen uit te schakelen. Voor alle partijen in de keten is het belangrijk om over de juiste toelatingsinformatie, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften te beschikken. Uit het onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat die informatie zich momenteel nog in verschillende databases bevindt.

De onderzoekers adviseren om de toelatingsnummers die de overheid gebruikt en artikelnummers van marktpartijen digitaal aan elkaar te koppelen. Samenwerking in de keten en tussen kennis- en brancheorganisaties is daarvoor noodzakelijk. Idealiter werken alle schakels in de keten vanuit één databron. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Fresh Upstream.

Begin 2020 publiceerden Wageningen University & Research en Fresh Upstream een vergelijkbaar onderzoek naar informatie rondom gewasbeschermingsmiddelen. De conclusie was toen ook dat dedigitale informatievoorziening in de agroketen beter moet, zowel rondom productie en distributie als rondom toelating, gebruik en toezicht. De data van biociden blijken nog meer versnipperd dan van gewasbeschermingsmiddelen, omdat bij biociden meer sectoren betrokken zijn en er veel meer producttypes zijn.

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Trusted source; betrouwbare, digitale informatie over voedselproducten’ dat Wageningen University & Research uitvoert in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Fresh Upstream verkent samen met stakeholders uit de keten hoe de adviezen uit het rapport uitgevoerd kunnen worden.

bron: Fresh Upstream, 24/02/2021


Bron: Agri Holland

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn