Informatie over GLB 2023

In het GLB van 2023 krijgt u als agrariër te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. In de vernieuwde Simulatietool kunt u al uitrekenen wat dit voor u betekent. Op 19 januari organiseert RVO een informatiebijeenkomst in Nieuwegein over het nieuwe GLB.

Het richt zich in de periode 2023 – 2027 op de verdere verduurzaming van de landbouw. Zo worden boeren vergoed die naast het produceren van voedsel, ook aandacht hebben voor natuur en milieu. Als boer kun je bijvoorbeeld naast de basispremie vergoed worden voor het uitvoeren van eco-activiteiten.

Voorwaarden veranderen
De voorwaarden voor het uitbetalen van de basispremie veranderen. Dit betekent dat het GLB anders wordt dan je gewend bent. Maar het biedt ook kansen. Tijdens deze informatieavond, georganiseerd door RVO, praten beleidsadviseurs van het ministerie van LNV en RVO je graag bij over de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan bod. Je kunt de mogelijkheden van de eco-regeling ook nu al bekijken in de vernieuwde simulatietool, en jouw eigen situatie invoeren en de verschillende regelingen tegenover elkaar afwegen.

Definitieve aanvraag in oktober
Voor dit nieuwe stelsel wordt 2023 een leerjaar. Per 15 mei 2023 is wel een aanmelding nodig en ligt het maximaal op te geven areaal vast, maar de definitieve aanvraag doe je in oktober 2023. Aanpassingen blijven tot dan mogelijk.

Informatieavond
Meer weten over het GLB 2023-2027? Je kunt met al jouw vragen terecht op de informatieavond op donderdag 19 januari 2023 bij Hajé Nieuwegein. De inloop start vanaf 19.30 uur. Op de locatie is voldoende gratis parkeerruimte.
Je kunt je aanmelden via dit formulier.
Adres: Hajé Nieuwegein, Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein

Meer informatie over het GLB 2023-2027 vind je op de website van RVO of bekijk de video met uitleg op hoofdlijnen.

Bron: LaMi

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten