Jonge boeren hebben nieuwe verdienmodellen nodig

Pieter Bos en Eelco Jansen, Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK)

‘Onze input voor het Landbouwnetwerk wordt sterk gewaardeerd. De onderwerpen die wij als agrarische jongeren aankaarten worden serieus genomen en opgepakt. Zo benadrukken we dat het netwerk een praktische invulling moet krijgen. Begrippen als proeftuin, innoveren en samenwerken zijn al snel theoretisch. Het is de kunst om inzichtelijk te maken wat de agrariër ermee kan op zijn eigen bedrijf. Een goed initiatief is bijvoorbeeld de agrarische bedrijfsbegeleiding om familiebedrijven te ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes.

Jonge boeren zien in dat ze niet op dezelfde voet verder kunnen als hun ouders en grootouders. De focus is decennialang sterk gericht geweest op groei. Onze bedrijven moeten veranderen, zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om een boterham te verdienen.
 Het Landbouwnetwerk geeft ons daarvoor een stimulans. We moeten vooral breder gaan kijken. Wellicht zijn er inkomsten te halen uit landschapsbeheer, opwekking van duurzame energie, streekproducten enzovoort. Maar daarnaast zal produceren voor de wereldmarkt ook belangrijk blijven. Zeker zolang andere activiteiten nog onvoldoende waardering krijgen en consumenten daar onvoldoende voor betalen. Nieuwe verdienmodellen zijn belangrijk voor de toekomst van de familiebedrijven en dus een vitaal platteland.’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn