Kruidenrijk grasland op droge grond met weinig stikstof

In het project Natuurlijke Veehouderij Utrecht zijn in 2020 proeven met kruidenrijk grasland gedaan. Uit de resultaten bleek dat smalle weegbree, cichorei en verschillende klaversoorten het heel goed deden zolang de bodem niet ‘overvoerd’ werd met stikstof. Smalle weegbree is een overjarig kruid met een diepe penwortel en is zeer droogte tolerant. Bovendien heeft het een goede voederwaarde en voor de diergezondheid een anti bacteriële werking. Een stikstof- en vochtrijke bodem maakt smalle weegbree, net als veel andere kruiden, lui. Het gras profiteert van de vruchtbare bodem en verdringt de kruiden.

Zo laat je kruiden, die geen of weinig stikstof willen, overleven:

 • Op droogtegevoelige gronden houden kruiden zich beter in stand;
 • Wees terughoudend in bemesten. Het grasland in het eerste jaar na het inzaaien niet bemesten;
 • Ruige mest (max. 15 ton) vroeg in het voorjaar brengen; eventueel een kleine rundvee drijfmestgift na de eerst snede zodat de graswortels niet gestimuleerd worden;
 • Bemest liever niet bij herinzaai;
 • Sla bij het maaien in juni/juli een strook met een behoorlijk aantal van de kruiden over zodat overjarige kruiden de kans krijgen om zaad te vormen en te verspreiden;
 • Kruiden kun je ook goed inzaaien in de slootkant. Een of twee meter uit de slootkant bemesten geeft kruiden in de slootkant meer kans zich te vestigen.

  Meer informatie
  Voor meer informatie kun je terecht bij Edith Finke: 06 – 26 51 87 04 of e.finke@dlvadvies.nl. Het project ontvangt subsidie van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds: Europa investeert in zijn platteland. De resultaten worden onder andere gedeeld via Facebook.

  Bron: LaMi


Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten