Landbouwnetwerk levert input aan Regionaal Perspectief Landelijk Gebied

Hoe moet het verder met de agrarische sector in onze regio? Op alle niveaus wordt hierover druk gesproken en gedebatteerd. In juni vond een dialoogessie plaats over de invulling van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied van de Foodvalley (RPLG). Partners van het Landbouwnetwerk gaven daarin input aan het Perspectief, die verwerkt is in de nieuwe Contourennotitie. Dit najaar worden er bijeenkomsten georganiseerd voor agrarisch ondernemers om elkaar bij te praten over het RPLG en wat dit betekent voor ons gebied.

Juli volgend jaar worden de provincies geacht aan te geven bij het ministerie van LNV hoe zij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ten uitvoer gaan brengen. Het Regionaal Perspectief wordt opgesteld door Regio Foodvalley en kun je zien als een bod om het nationale programma te laten landen in de regio. De insteek van dit perspectief is het behouden van een vitaal, aantrekkelijk landelijk gebied met een goed perspectief voor boeren. Als aanzet is recent een Contourennotitie verschenen als vertrekpunt om tot het RPLG te komen. Ook is de Landbouwstructuuranalyse van Wageningen UR uitgebracht. Deze analyse bevat cijfers over de landbouw in de regio en wordt benut om het Regionaal Perspectief op te gaan stellen. De uitwerking gaat de komende maanden plaatsvinden, samen met belanghebbenden. Ondertussen zullen de acht gemeenteraden van Foodvalley in oktober/november ook hun mening over de Contourennotitie meegeven.

Uitdaging
Het ministerie van LNV benadrukt het beschermen van onze unieke natuur en het halen van Europese normen op het gebied van stikstof, CO² en waterkwaliteit. De uitdaging is om dat te gaan doen op een manier die past bij Foodvalley, die dus perspectief biedt voor voedselproductie in een gezond voedselsysteem.

Impact
Tijdens de dialoogsessie in juni bleek al dat de opdracht niet eenvoudig is. Toch kunnen we niet wegkijken van het feit dat er ook op de regio Foodvalley veel eisen met een grote impact afkomen. Alleen door die onder ogen te zien en met elkaar te bespreken, kunnen we de kansen, mogelijkheden en toekomstige inrichting van Foodvalley beschrijven en dit via de provincie meegeven aan het Rijk. Vanuit het Landbouwnetwerk zijn we trots dat we als partners, die allemaal op diverse manieren bij de agrarische sector betrokken zijn, input kunnen leveren. De input is verwerkt in de Contourennotitie die onlangs is verschenen.

Welkom!

Laat je je als agrarisch ondernemer graag informeren over de omgeving waar jij woont (en werkt)? Wil je meedenken over de toekomst van landbouw en natuur in Foodvalley regio en de rol die het Regionaal Perspectief hierin heeft? Schuif dan aan bij een van de bijeenkomsten die we dit najaar en winter zullen organiseren. De data worden binnenkort bekend. Stuur bij interesse alvast een mail naar agroloket@landbouwnetwerkrfv.nl. Dan ontvang je t.z.t. een gerichte uitnodiging. Van harte welkom!

Download de Contourennotitite Regionaal Perspectief Landelijk Gebied
Download de Structuuranalyse in regio Foodvalley en gemeenten Bunschoten, Leusden, Putten en Woudenberg

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn