LTO Ledenavond over Ondernemersbegeleiding

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei hield op woensdag 12 mei een ledenavond over het thema Ondernemersbegeleiding. Ondernemers gingen samen in gesprek over keuzes en vragen waar zij momenteel tegenaan lopen. Daarbij werden de Keukentafelgesprekken, coachingstrajecten en de Agro Ondernemersscan voorgesteld als hulpmiddelen waar agrariërs gebruik van kunnen maken.


Heb je keuzes – en maak jij die? Dat was het onderwerp van de ledenavond. De aanwezige ondernemers gingen digitaal in groepen met elkaar in gesprek. Wat houdt hen momenteel bezig, waar liggen hun vragen en behoeften? Veel vragen werden met elkaar gedeeld. Hoe kan ik mijn agrarisch bedrijf in deze tijd doorontwikkelen? Kan ik nog denken aan schaalvergroting of moet ik alleen verder in termen van natuurinclusief en verbreding? Is er nog perspectief voor mijn opvolgers in intensieve veehouderij in Nederland? Bestaat mijn bedrijfstak nog wel over 15 jaar? Ga ik mijn bedrijf overdoen aan een opvolger of wil ik helemaal stoppen?


Hoe ga je met dit soort vragen om? In de regio zijn momenteel verschillende trajecten beschikbaar die hierbij kunnen helpen. In Gelderland worden er gratis Keukentafelgesprekken aangeboden met een ondernemersadviseur, waar je als ondernemer gebruik van kunt maken om zaken eens op een rijtje te zetten.


In zowel Gelderland als Utrecht worden ook coachingtrajecten aangeboden, bestaande uit meerdere gesprekken met een coach. Deelnemers geven aan dat een dergelijk traject hen heeft geholpen om de toekomstrichting van hun bedrijf verder te bepalen op een manier die past bij de ondernemer zelf, het gezin en bedrijf.

Daarnaast is er de Agro Ondernemersscan. De scan is gericht op de bedrijfsmatige kant van de onderneming en ontwikkeld in samenwerking tussen verschillende partijen. Na enkele oriënterende gesprekken volgt een adviesrapport waar de kansen en ontwikkelpunten van het bedrijf in kaart zijn gebracht.

Bekijk hier de pdf met samenvatting van de avond

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Gratis Plattelandstoerisme Boostertraining

Aan de slag met Plattelandstoerisme, van ideeën tot uitvoering Kamperen, glamping, appartementen, groepsaccommodatie, bed & breakfast, excursies, outdoor, proeverijen, workshops, pluktuin of terras. Wil jij

Informatie over GLB 2023

In het GLB van 2023 krijgt u als agrariër te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. In de vernieuwde Simulatietool kunt u al uitrekenen

Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst ‘Starten met zorglandbouw: iets voor