Masterclass Produceren in de Korte Keten van start

Een eigen landwinkel starten, je melkveebedrijf uitbreiden met een voedselbos, een slagerswinkel koppelen aan een bedrijf met dubbeldoelkoeien; voorbeelden die aan de orde komen bij de Masterclass Produceren in de Korte Keten die op 6 oktober is gestart. Jan Willem van der Schans: “We gaan hier plannen maken en dan gewoon aan de slag. Onderweg kan je je plan bijstellen.”

In een serie van zeven bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag met een businesscase voor hun eigen bedrijfssituatie. De Masterclass wordt gegeven door Jan Willem van der Schans (onderzoeker korte ketens), Geert Hoekstra (WUR) en Susan Drion (Biodiversity in Business).

Diversiteit
Een diverse groep deelnemers stelt zich tijdens de eerste bijeenkomst voor. De een wil zijn bestaande melkveedrijf diverser maken door zelf te gaan zuivelen, de ander wil aan de slag met notenteelt of schapenkaas. Voor de eerste bijeenkomst is aan de deelnemers gevraagd of zij een voorwerp willen meebrengen dat iets zegt over zichzelf en hun bedrijf. Zo heeft een van de deelnemers een kistje aardappelen meegebracht. “Iedere aardappel heeft een andere vorm, maar ze komen allemaal bij ons uit dezelfde grond. Zo is het bij ons als gezinsbedrijf op de boerderij ook. We hebben dezelfde wortels, maar zijn wel allemaal verschillend en hebben andere wensen. Wel willen we allemaal vooruit met het bedrijf, ik hoop tijdens de Masterclass te leren hoe we daar richting aan kunnen geven.”

Praktische insteek
De Masterclass bestaat uit een serie van verdiepende bijeenkomsten die over een aantal maanden verspreid worden. Van der Schans: “Wij zijn niet van plan om jullie als onderzoekers te gaan vertellen wat jullie precies moeten doen. Het idee is juist dat we van elkaar leren doordat we allemaal op onze eigen manier al praktijkdeskundigen zijn door onze achtergrond of doordat we al met een concept bezig zijn. Het doel is dat we jullie ideeën praktisch verder kunnen helpen en kunnen versnellen. Elkaar hier ontmoeten en met elkaar sparren helpt daar ontzettend bij.”

Leer je klant kennen
Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt er gestart met een stukje theorie, maar al gauw moeten de deelnemers zelf aan de slag om hun eigen bedrijf uit te tekenen met de sterktes en zwaktes. Ze krijgen ook huiswerk mee. Zo bestaat een van de opdrachten de komende tijd uit het benaderen van potentiële klanten om hun manier van denken te leren begrijpen. “Vaak zien mensen daar in eerste instantie tegenop”, vertelt Geert Hoekstra. “Moet je nou echt bijvoorbeeld bij je plaatselijke supermarkt gesprekken aanknopen met mensen? Maar achteraf zijn de meeste deelnemers daarover altijd erg enthousiast. Je kruipt in de huid van de eindklant, leert die beter te begrijpen en komt vaak tot volledig nieuwe inzichten.”

Netwerk benutten
De komende bijeenkomsten zullen de bedrijfsplannen steeds verder worden uitgewerkt en wordt tijdens de ontmoetingen feedback gegeven vanuit de groep. “We zullen bijvoorbeeld mensen gaan uitnodigen die bij jouw specifieke plan kunnen aansluiten. Denk aan een potentiële afnemer van je product of iemand van het Waterschap als je bezig bent met biodiversiteit.” Ook zal er een excursie worden ingepland. Waarnaartoe? “Dat gaan we samen bepalen. Bij de vorige Masterclass zijn we bijvoorbeeld naar de versmarkt CRU in België geweest om te kijken hoe zij hospitality verbinden aan de verkoop van streekproducten.”

Concrete plannen
Uiteindelijk worden de ideeën van de deelnemers uitgewerkt tot concrete bedrijfsplannen. “Het vraagt met name van jezelf wat tijd. Als je voor iedere bijeenkomst je voorbereiding doet, dan kunnen we je in de groep ook weer verder helpen. Je zult zien dat je plan gaandeweg ook bijgesteld wordt aan de hand van wat je hier leert en je je doelgroep beter leert kennen.” Tijdens de laatste sessie komend voorjaar zullen deelnemers hun eigen bedrijfsplan in een korte presentatie van 3 minuten voorstellen aan een groep stakeholders binnen de Regio Deal Foodvalley, zoals afnemers, wethouders en ketenpartners.

Heeft u interesse in de Masterclass of wilt u hier meer over weten? Stuur een mail naar info@boeraanhetroer.nl

Bron: Boer aan het Roer

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn