Masterclass Produceren in de Korte Keten

Vanaf 6 oktober 2020

Wat is voor uw klant van belang? Waarom koopt hij of zij uw product? Welk probleem lost u op voor belanghebbenden in uw omgeving? Via welke afzetkanalen is uw product te koop? Met welke partijen werkt u samen?

De Masterclass is een serie van minimaal 6 verdiepende bijeenkomsten van elk een dagdeel, waar u uitgebreid stil staat bij de verschillende onderdelen van een nieuw verdienmodel, en de wijze waarop u er op uw eigen bedrijf mee aan de slag kunt.

U krijgt stukjes theorie aangereikt en we gaan uitgebreid in op de ervaringen van elders. Wat kunnen we er van leren, wat kunnen we toepassen op ons eigen bedrijf. Er is uitgebreide gelegenheid uw eigen ervaringen in de groep te delen, en er is genoeg tijd om dingen nader toe te lichten en meer gedetailleerd uit te werken. Voorafgaand aan de Masterclass kunt u de workshop Introductie Nieuwe Verdienmodellen bijwonen, maar de Masterclass kan ook alleen goed gevolgd worden.
Aan het eind van de bijeenkomst bent u niet alleen globaal op de hoogte hoe nieuwe verdienmodellen werken, maar u bent ook in staat om uw eigen keuzes te presenteren en toe te lichten. Dat helpt u om uw plannen te presenteren voor een deskundige jury van marktpartijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in uw product, lokale of regionale politici wiens problemen u kunt oplossen, of financiers die uw bedrijfsontwikkeling kunnen versterken en versnellen.

Voor wie?

Deze workshop is voor agrarisch ondernemers.

De bijeenkomsten van de Masterclass vinden plaats op de volgende data, elke keer van 10.00 -16.00 uur. Locatie wordt nader gedeeld.
• 6 oktober 2020
• 27 oktober 2020
• 10 november 2020
• 15 december 2020
• 19 januari 2021
• 9 februari 2021
• 2 maart 2021
• Slot event: nader te bepalen.

Meld u aan via www.boeraanhetroer.nl

De workshop kost €500 per deelnemend bedrijf.

De workshop Masterclass Produceren in de Korte Keten wordt georganiseerd vanuit Boer aan het Roer (Regio Deal Foodvalley).

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten