‘Mijn doorontwikkelde kooihuisvesting scoort op milieu en dierenwelzijn’

Pieter Bouw, Pluimveehouderij en eierpakstation Drie-P BV in Voorthuizen

‘Ik laat me graag verrassen door wat het Netwerk Salentein de agrarische ondernemers kan brengen. Het is heel belangrijk dat nieuwe kennis bij ons terechtkomt, zodat we goede verdienmodellen kunnen gaan ontwikkelen. Het netwerk zou ook kunnen bijdragen aan imagoverbetering van de sector. Wij agrariërs krijgen lang niet altijd de waardering die we verdienen.

Dat geldt ook voor mijn bedrijf. Al heb ik een milieu- en welzijnsvriendelijk houderijsysteem, de grote supermarktketens willen mijn eieren uit de doorontwikkelde kooihuisvesting niet in de schappen leggen. Dat ik toch ben doorgegaan met kooihuisvesting heeft alles te maken met diergezondheid. Doordat dier en mest gescheiden zijn, hebben de dieren nauwelijks tot geen antibiotica nodig en komt er onder de dieren en in de eieren geen salmonella voor. Alle mest wordt ingedroogd en direct afgevoerd, wat zorgt voor een lagere fijnstof- en ammoniakuitstoot.

Mijn kooi-eieren gaan naar afnemers die expliciet vragen om veilige eieren van een constante kwaliteit. Er is zeker een markt voor, mits je een welzijnsvriendelijk systeem hebt. Ik houd kippen in groepen van 60 in kooien van 6,5 m2 groot. Met deze groepsgrootte ontstaat er snel een rangorde en dus rust, wat bevorderlijk is voor het welzijn van de dieren. Elke kooi heeft zitstokruimte en een legnest, zodat de kippen in een beschermde omgeving hun ei kunnen leggen. Ook beschikken de dieren over scharrelruimte.

Met deze kooihuisvesting ga ik tegen de stroom in. Wat mij sterkt in deze weg is dat onderzoekers van Wageningen UR bevestigen dat ik het goed doe. Nu ik gestopt ben met het snavel behandelen, zou ik zelfs het dierenwelzijnsniveau van BeterLeven 3 sterren kunnen bereiken.’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten