Minister Schouten: landbouw moet duurzamer, voedsel wordt duurder

Vandaag veel aandacht in de media voor de uitspraken van Minister Schouten. Zij pleit voor de omslag naar kringlooplandbouw. We betalen ook te weinig voor ons voedsel. De minister stelt aan de orde dat we de laatste decennia (in percentage van ons besteedbaar inkomen) hiervoor steeds minder zijn gaan betalen. Dat moet anders, aldus de minister. Lees het persbericht van het ministerie van 17 juni over het realisatieplan visie LNV en het commentaar in de NRC, tweede artikel in het NRC, het RD of AD.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn