12 april: MIT Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek van uw innovatie

Datum: vanaf 12 april

Met de subsidie Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wil de overheid de betrokkenheid van het mkb bij de topsectoren in Nederland vergroten. De gesubsidieerde activiteit moet passen binnen de Regionale Innovatiestrategie en deel uitmaken van of gericht zijn op de topsectoren en/of per regio aangewezen nationale topclusters. U komt in aanmerking voor deze subsidie als u een mkb-bedrijf bent of een samenwerkingsverband van mkb-bedrijven en uw bedrijf valt onder één van de topsectoren.

Voorwaarden aanvragen MIT subsidie
U kunt MIT subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen:

Kennisvouchers: met deze vouchers kunt u een vraag over de vernieuwing van een product, productproces of dienst voorleggen aan een kennisinstelling. Gaat de kennisinstelling uw vraag beantwoorden, dan kunt u gebruikmaken van een kennisvoucher en ontvangt u maximaal een tegemoetkoming van 50% van de kosten.
Haalbaarheidsproject: u kunt subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten die technische en economische risico’s in kaart brengen. Dit kan deels aangevuld worden met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
R&D-samenwerkingsproject: heeft u een samenwerkingsverband met tenminste één ander mkb-bedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen voor industrieel en experimenteel onderzoek, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Op 12 april om 9.00 uur opent de subsidieronde gericht op haalbaarheidsprojecten. Om kans te maken op goedkeuring is het belangrijk gelijk op deze dag uw aanvraag in te dienen. Via loting wordt vervolgens bepaald welke aanvragen inhoudelijk beoordeeld worden.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een