Agroforestry Netwerk Gelderland van start

Agroforestry Netwerk Gelderland van start

Provincie Gelderland wil boeren en landgoedeigenaren stimuleren om meer bomen en struiken op landbouwgrond te planten. Daarvoor is in opdracht van de provincie vandaag het Agroforestry Netwerk Gelderland van start gegaan. Het netwerk brengt boeren samen die aan de slag willen met het terugbrengen van bomen en struiken op landbouwgrond (agroforestry) en ondersteunt deze boeren met uitwisselingen, trainingen, workshops en excursies.

 

Natuurboerderij Wittenhorst

Ongeveer 50 belangstellende boeren en landgoedeigenaren waren aanwezig bij de start van het netwerk bij Natuurboerderij Wittenhorst. Hier zijn afgelopen winter honderden bomen geplant op landbouwgrond waar ook koeien grazen. Natuurboerderij Wittenhorst is een voorbeeld van hoe een agrarische onderneming met agroforestry aan de slag kan. Bij agroforestry combineert een ondernemer bomen en struiken met akkerbouw of veeteelt op 1 perceel. Boeren krijgen via het netwerk begeleiding bij het maken van een beplantingsplan en verdienmodel voor hun bedrijf. Deelnemers delen hun kennis en ervaring om anderen te helpen die hiermee willen werken.

 

Bomen als inkomstenbron

Veel bomen en struiken zijn de afgelopen tientallen jaren van landbouwgrond verdwenen door specialisatie en schaalvergroting. Terwijl bomen en struiken veel voordelen kunnen hebben: ze kunnen zorgen voor een rijke oogst aan noten, kastanjes en andere vruchten en zijn daarmee interessant als inkomstenbron. Bovendien vergroten ze de biodiversiteit en verrijken ze de bodem met organisch materiaal. Ook verbeteren ze het vermogen van de bodem om water door te laten en water vast te houden. Bomen en struiken kunnen daarmee de voedselproductie per hectare ook vergroten.

 

Toekomst voor de Gelderse boer

De notitie Toekomst voor de Gelderse boer, die in juni door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, noemt agroforestry ook nadrukkelijk. “Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, voor de Gelderse economie en voor het produceren van ons voedsel. Boerenbedrijven moeten economisch én ecologisch duurzaam zijn. Dat vraagt om nieuwe verdienmodellen, zodat een agrarisch ondernemer met zijn duurzame bedrijf een goed belegde boterham kan verdienen. Agroforestry is 1 van de mogelijkheden”, zegt Gelders gedeputeerde Peter Drenth. “Daarnaast helpt agroforestry ook bij andere belangrijk opgaven waar we ons als provincie mee bezighouden, zoals het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en zorgen voor een rijke natuur met veel verschillende platen en dieren”.

 

BRON: Provincie Gelderland

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn