Netwerk Praktijkbedrijven zoekt 19 bedrijfsbegeleiders

In Netwerk Praktijkbedrijven zijn 40 melkveebedrijven de uitdaging aangegaan hun ammoniak- en methaanemissies fors te reduceren. Het netwerk is op zoek is naar 19 bedrijfsbegeleiders.

Dat 40 melkveehouders werken samen met een team van wetenschappers van Wageningen University & Research, bedrijfsbegeleiders en projectondersteuners. Het is dan ook nadrukkelijk een gezamenlijke zoektocht naar haalbare en betaalbare maatregelen. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan. Nog eens 76 bedrijven volgen het Netwerk al in de rol van ambassadeur. Zij gaan de komende periode concreter betrokken worden.

Begeleiders gezocht
Het project gaat vanaf deze herfst meer begeleiding bieden aan de 76 ambassadeurs. Dit betekent dat het Netwerk voor deze melkveehouders op zoek is naar 19 bedrijfsbegeleiders.

Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar begeleiders en niet naar adviseurs. Het gaat om het vervullen van de rol van sparringpartner naar de boer. De reductie-uitdaging vullen de bedrijfsbegeleiders in met zowel oude als nieuwe kennis, die ze samen met melkveehouders binnen Netwerk Praktijkbedrijven boven water halen.

Onder de deelnemers, en ook de ambassadeurs, zitten melkveehouders die als voorloper gedefinieerd kunnen worden. Maar ook boeren die voor het eerst aan een project meedoen. Vanuit het Netwerk Praktijkwerk is het een doel om in 2024 80% van alle melkveehouders bereikt te hebben. Iedereen moet aan de slag en het Netwerk staat voor maatregelen boven water halen en verfijnen zodat beide reducties haalbaar worden, voor iedereen. Met maatregelen passend bij alle typen melkveehouders en bedrijfsvoeringen.

Functie-eisen
Een begeleider moet zich in eerste instantie kunnen verplaatsen en meedenken in de bedrijfsspecifieke vraagstukken, en oplossingen. Op verschillende niveaus.

Daarnaast moet een begeleider goed uit de voeten kunnen met de KringloopWijzer. Hij/zij kijkt verder dan alleen de BEX. Expertise op ammoniak is een vereiste, kennis van broeikasgassen is een pré. Brede kennis van een melkveehouderijbedrijf is ook een pré. Een bedrijfsbegeleider staat open voor de discussies die binnen het Netwerk worden gevoerd en voor de (tussentijdse) resultaten die de deelnemers samen met onderzoekers van Wageningen University & Research en CLM boven water halen. En die dus effect kunnen hebben op de manier van denken en werken van de bedrijfsbegeleider.

Informatie en solliciteren
Het Netwerk Praktijkbedrijven (deelnemers en projectteam) zet haar tanden in gecombineerde complexe reductieopgaven voor een melkveebedrijf. Pittig, maar de melkveehouders met wie zij samen het Netwerk vorm geven zijn betrokken en willen laten zien dat er meters te maken zijn. Dáár heeft het Netwerk nieuwe begeleiders bij nodig.

Solliciteren is mogelijk t/m 12 september 2021. Kijk voor meer informatie en het sollicitatieformulier op de website van het Netwerk Praktijkbedrijven.

Bron: Netwerk Praktijkbedrijven

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een