Nieuw voorzitterschap LTO Gelderse Vallei

Per 8 maart 2022 is er een nieuw Dagelijks Bestuur bij LTO Gelderse Vallei aangetreden die het voorzitterschap op zich neemt. Voorzitter door Gina van Elten neemt hiermee na acht jaar afscheid van het bestuur. LTO Gelderse Vallei is de belangenbehartiger voor de boer en tuinder in 13 gemeenten.  

Het Dagelijks Bestuur zal bestaan uit kalverhouder Wim Brouwer uit Barneveld (voorzitter), melkveehouder Sophie van Roomen uit Leusden (vicevoorzitter), melkveehouder en varkenshouder Corry Kok uit Nijkerk (secretariaat) en pluimveehouder, kalverhouder en varkenshouder Frans van Laar uit Rhenen (penningmeester). Vanwege het aftreden van voorzitter Gina van Elten en vicevoorzitter Harmen Harderman heeft de afdeling het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar opvolgers. Er is gekozen voor een oplossing waarin met meerdere bestuurders de voorzitterstaken worden opgepakt. Dit zal het hierboven genoemde Dagelijks Bestuur gaan doen.

Representatief
Het Bestuur kiest voor meer professionele inzet vanuit de werkorganisatie van LTO Noord en voor het gebruiken van externe denkkracht. LTO Gelderse Vallei staat middenin de samenleving en gaat voor toekomstbestendige vitale boerenbedrijven, onmisbaar als producent van voedsel groen en natuur. Het Dagelijks Bestuur is verdeeld over de regio Gelderse Vallei en een afspiegeling van het ledenbestand.

LTO Gelderse Vallei
LTO Gelderse Vallei (onderdeel van LTO Noord) komt op voor de belangen van boeren en tuinders in 13 gemeenten verspreid over de provincies Gelderland en Utrecht. Boeren en tuinders willen ruimte om toekomstbestendig te kunnen ondernemen. De belangenbehartiging van LTO Gelderse Vallei maakt dat op lokaal niveau mede mogelijk. Samen met hun leden geven zij invulling aan deze belangenbehartiging.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn