Nieuwe voorzitters van afdeling Gelderse Vallei bekend

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei krijgt in april 2021 een nieuwe invulling van het voorzitterschap. Fije Visscher neemt na elf jaar afscheid en draagt het stokje over aan drie collega’s. Gina van Elten, nu vicevoorzitter, zal zijn rol als voorzitter en aanspreekpunt van de afdeling overnemen: “Ik zet me graag in voor boerenbedrijven, in al hun diversiteit. De sector heeft een belangrijke plek in de samenleving, in economische en sociale zin.” Samen met haar zullen Sophie van Roomen en Harmen Hardeman het vicevoorzitterschap vervullen.

Het bestuur van de afdeling Gelderse Vallei gaat het komende jaar niet stilzitten, wat onder andere blijkt uit hun Visie 2021. Het kernpunt uit die visie: zoeken naar toekomstperspectief voor boerenbedrijven in het gebied. Gina van Elten: “LTO Gelderse Vallei wil oog en oor zijn voor de boer in de Gelderse Vallei, en een voortrekkersrol vervullen in vernieuwing. De samenwerking met ondernemers, overheid en onderwijs maakt ons sterk.”

Gezamenlijke inzet
Het trio dat het voorzitterschap zal gaan vervullen bestaat uit bekenden voor de afdeling. Gina van Elten is zelf pluimveehoudster en was al vijf jaar actief als vicevoorzitter. Als nieuwe voorzitter vertegenwoordigt zij de afdeling onder andere in het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley) en houdt zich bezig met het thema Markt en Maatschappij. Sophie van Roomen is een melkveehouder uit Leusden en was onder andere al actief als penningmeester voor de afdeling. Zij gaat zich verder bezighouden met de organisatie van contact met leden binnen de afdeling, zoals het organiseren van ledenavonden en de tweejaarlijkse Agrimeeting. Harmen Hardeman heeft een kalver- en pluimveebedrijf in Renswoude en nam ook al langer deel aan het bestuur van de afdeling. Hij gaat zich buigen over de ruimtelijke ordening en omgevingsbeleid in de regiogemeenten. Ook vertegenwoordigt hij de afdeling in de Economic Board Regio Foodvalley.

Afscheid Fije Visscher
Op 7 april zal Fije Visscher het voorzitterschap overdragen aan zijn collega’s tijdens de Algemene Ledenvergadering van de afdeling. Hij raakt niet helemaal uit beeld, want hij heeft sinds 2020 plaats in het Algemeen Bestuur van LTO Noord als bestuurslid voor dierlijke sectoren. “Ik ben betrokken, ondernemend, enthousiast en hoop zo een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de belangenbehartiging in het hele LTO Noord gebied. Alleen ga je snel, maar samen ben je sterker. Ik heb alle vertrouwen in het gedeelde leiderschap van de afdeling, deze afdeling staat als een huis. Ik ben trots dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen.”

Regionale belangenbehartiging
De afdeling Gelderse Vallei vertegenwoordigt de belangen van agrarisch ondernemers in de Foodvalley regio. Samenwerking met andere partijen in het gebied en het verder ontwikkelen van boerenbedrijven met oog voor markt en maatschappij staat hierbij centraal. Kernactiviteiten van de afdeling zijn regionale belangenbehartiging, interactie met leden, organiseren van ontmoetingen met andere (jongeren)organisaties en verbinding tussen boeren en burgers in de regio.

Bron: LTO Noord afdeling Gelderse Vallei

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn