Nieuwe website Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Provincie Gelderland heeft een website gelanceerd waar boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terechtkunnen voor informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. Dit vloeit voort uit het Platform Natuurinclusieve Landbouw.

Op de site staat een overzicht van de lopende projecten op het gebied van bodem, water, klimaat, verdienmodellen, kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschap. Veel ondernemers houden volgens provincie Gelderland al bewust of onbewust rekening met de verschillende thema’s binnen hun bedrijfsvoering. Zij zaaien akkerranden, beschikken over kruidenrijk grasland of werken aan het herstel van het bodemleven. In de praktijk is vaak nog veel meer mogelijk op het gebied van natuurinclusief ondernemen.

‘We merken dat ondernemers vaak de kat uit de boom kijken rond agrarisch natuurbeheer. Als ze eenmaal bezig zijn, worden ze enthousiaster. Met alle partners helpen we ze graag over de drempel om te starten of door te groeien’, zegt Hans de Haan, coördinator van het platform.

22 projecten gestart
Vanuit het platform zijn dit jaar 22 projecten van start gegaan die bijdragen aan de doelstelling om alle boeren in Gelderland te verleiden met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. Deze ambitie wordt onderschreven door 23 partners, waaronder agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. In de projecten trekken zij gezamenlijk op om de individuele boer een goede ondersteuning te geven bij het vrijwillig zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw.

Provincie Gelderland heeft voor de komende jaren 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de projecten en het onlineplatform te ondersteunen. Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Dit actieplan is op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland in 2019 met tien maatschappelijke organisaties, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties, aangeboden aan de provinciale Gelderse politiek.

Naar de website

Bron: Nieuwe Oogst

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een