Omschakelen naar bomenlandbouw

Het Agroforestry Netwerk Gelderland ondersteunt boeren bij de omschakeling naar bomenlandbouw. Een team specialisten gaat de deelnemers ondersteunen bij het opstellen van bedrijfsplannen. Hierbij gaat het om een beplantingsplan en een inschatting van het verdienmodel.

In de afgelopen maanden is het netwerk actief aan de slag gegaan. In september 2020 is Agroforestry Netwerk Gelderland opgericht in opdracht van provincie Gelderland.
Na een goed bezochte eerste bijeenkomst bij Natuurboerderij Wittenhorst in Stokkum met opening door gedeputeerde Peter Drenth, werd in Heelsum een bijeenkomst gehouden over agroforestry in akkerbouw en groenteteelt. Vervolgens is een serie online studiebijeenkomsten georganiseerd.

Het netwerk groeit
Agroforestry of bomenlandbouw is een landbouwsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Het gaat om noten, vruchten, voederbomen, enzovoort. Bij agrariërs uit onze provincie was er al snel aandacht voor de onderwerpen: bomen in de uitloop van kippen, verdienmodellen in agroforestry en voederbomen. Inmiddels zijn 60 boeren aangesloten bij het netwerk en zijn er sub-studiegroepen rond pluimvee en voederbomen/voederhagen.

Opstellen bedrijfsplannen
Om vervolgstappen te zetten, gaat een team specialisten de deelnemers ondersteunen bij het opstellen van bedrijfsplannen. Hierbij gaat het om een beplantingsplan en een inschatting van het verdienmodel. Zij krijgen als studiegroep 2 voorbereidende workshops. Binnen de subgroepen “voederbomen” en “bomen in de uitlopen van kippen” worden ook (vraaggestuurde) themabijeenkomsten gehouden en wil het netwerk concrete projecten starten. Belangstellenden met suggesties, vragen of die een bedrijfsplan op willen laten stellen, kunnen een e-mail sturen aan: Piet@RomboutsAgroEco.nl.

Vervolgacties
De provincie Gelderland is bezig om bomenlandbouw op te nemen in een landschapssubsidieregeling én te onderzoeken hoe knelpunten in regels voor aanplant kunnen verminderen. Daarnaast is door het netwerk contact gelegd met agrarische natuurcollectieven, waterschappen, landgoederen en voerden we gesprekken met Landschapsbeheer Gelderland. De reactie is overal positief, maar er zijn ook nog veel vragen; bijvoorbeeld over het verdienmodel. Dat is logisch: we staan aan het begin van een (her)introductie van een bedrijfssysteem dat nogal een verandering vraagt in de bedrijfsvoering. Maar bomenlandbouw biedt zeker kansen voor een ander verdienmodel voor de boer, beter bodem- en waterbeheer en het versterken van biodiversiteit.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten