Omschakelprogramma LNV

Het ministerie van LNV rolt dit jaar een aantal fondsen uit in het kader van het Omschakelprogramma. Dit zijn:

  • Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw – Het Nationaal Groenfonds voert deze pilot uit en beheert de leningen die tijdens de pilot worden verstrekt. Het pilot-fonds start met een
    fondsvermogen van € 9 miljoen, dit betekent dat er tijdens de pilotfase naar eerste inschatting rond de 35 ondernemers een financiering kunnen ontvangen van het Groenfonds. Dit fonds is begin juli opengesteld, kijk op https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw
  • Werkkapitaalregeling – ; deze beoogt de financiering mogelijk te maken van een tijdelijk liquiditeitstekort dat vaak optreedt bij de omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering. De werkkapitaalregeling zal worden uitgewerkt in de vorm van een specifieke borgstelling onder de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.
  • Subsidieregeling bedrijfsplannen – Ondernemers kunnen met deze regeling een voucher aanvragen waarmee ze een
    geregistreerde bedrijfsadviseur in de arm kunnen nemen voor het uitwerken van een bedrijfsplan. Naar verwachting gaat deze regeling 1 november 2021 open.
  • Subsidieregeling demonstratiebedrijven – Deze regeling ondersteunt inspirerende praktijkvoorbeelden van reeds omgeschakelde agrariërs om hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega agrariërs om verdere verduurzaming te stimuleren. De regeling zal door RVO worden uitgevoerd en wordt evenals de regeling bedrijfsplannen opgenomen in de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe). Via een eenmalige openstelling middels een tender kunnen circa 35 agrariërs hun bedrijf als demonstratiebedrijf inzetten met ondersteuning voor een periode van drie jaar. Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten gericht op voorlichting en kennisdeling, zoals het geven van workshops, rondleidingen en presentaties. Naar verwachting gaat deze regeling 1 november 2021 open.

    Lees alles over de regelingen binnen het Omschakelprogramma hieronder in de kamerbrief van Minister Schouten.

Bron: Ministerie LNV

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten