Ondernemersbegeleiding voor agrariërs ‘Zicht op de Toekomst’

In gesprek over de toekomst van uw bedrijf

Mensen waarderen het als iemand echt naar ze luistert. Dan praten ze ook gemakkelijker over hun toekomst


Boeren die willen deelnemen aan Zicht op de Toekomst voeren eerst een verkennend gesprek met Wim Korsten. Daarna kunnen ze nog zes gesprekken met een coach naar keuze voeren. Wim is ondernemersadviseur en coach. Hij voert niet alleen het verkennend gesprek, maar bewaakt ook de kwaliteit van de uitvoering van ‘Zicht op de Toekomst’ en selecteerde de coaches. Wim Korsten vertelt.

‘Bij de selectie van de coaches hebben we een ‘echte boer’ als acteur ingezet. Zo zagen we hoe de coaches werkelijk op de boer reageerden. Ik geef de coaches ook supervisie en bewaak de voortgang van de trajecten. Ook bezoek ik de mensen die zich aanmelden voor ‘Zicht op de Toekomst’ op hun bedrijf. Samen met de familieleden bespreken we de situatie, de vragen en de problemen. Dan kijken we wat belangrijk is om te bereiken. Als ondernemersbegeleiding met coaching daar het beste bij past, zet ik dat in gang.’

Hoe lang bent u al coach?
‘Ik werk al ruim dertig jaar als ondernemersadviseur en coach. Ik ben gespecialiseerd in kleine bedrijven waar persoon en bedrijf samenvallen. Ik betrek zowel de persoonlijke als de bedrijfsmatige kant van de ondernemer en het bedrijf, en richt mij op het helder krijgen van zijn toekomstvisie, droom of passie. Door daar oog en oor voor te hebben, voelen mensen zich gezien en is het makkelijker om over keuzes voor de toekomst te praten.’

Wat heeft u met de boer?
‘Doordat ik van kinds af aan op de boerderij kom en ik het grootste deel van mijn leven op het platteland woon en werk, voel ik mij aantrokken tot de agrarische sector. Ik ben actief met het platteland in verandering en voer hiervoor veel gesprekken met mensen in de sector. Ik ben overigens ook in andere sectoren actief. Voor mij geldt als uitgangspunt dat de ondernemer altijd meer verstand heeft van zijn vak. Ik weet alles van het ondernemerschap.’

Is echt elk gesprek uniek?
Ja, want alle mensen zijn uniek. Iedereen staat op zijn eigen manier in het leven en elk bedrijf is anders. Toch is er wel een lijn in de gesprekken te zien. In het eerste deel schets ik een zo feitelijk mogelijk beeld van de familie en het bedrijf: Wat voor bedrijf is het precies? Zijn er meer takken? Wordt er ook buitenshuis gewerkt? Hoe groot is het? Hoe zit de familie in elkaar? De hoeveelste generatie is het? Als dit beeld helder is, ga ik in op wat er speelt en wat de vragen of problemen zijn en wat het toekomstbeeld van de mensen zelf is. We kijken daarna of we een doel kunnen bepalen dat hen verder helpt.’

Hoe kijken mensen tegen coaching aan?
‘Als mensen vragen wat nou eigenlijk coaching is, dan zeg ik dat het erg lijkt op het gesprek dat we aan het voeren zijn… Coaching is voor niemand – in welke sector dan ook – het eerste waar men aan denkt bij vragen of problemen. Niet iedereen is meteen enthousiast. Maar wat bijna iedereen wel prettig vindt, is dat er iemand echt luistert, vragen stelt en ook nieuwsgierig is naar het antwoord. Waardering is er als mensen merken dat ze serieus worden genomen en er niets wordt opgedrongen. Dan wordt er openlijk gesproken over zowel de goede als lastige zaken.’

Wanneer kun je deelnemen aan Zicht op de Toekomst?
‘Zicht op de Toekomst is voor agrarische ondernemers* die een vraag of probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen. Het traject levert ondernemersbegeleiding om aan de vraag of het probleem te gaan werken. Een belangrijke voorwaarde is dat mensen er ook zelf mee aan de slag willen. Als een vraag heel technisch, financieel, fiscaal of juridisch is, is specialistische kennis de betere weg. Maar veel van die vragen worden voorafgegaan door een keuzeproces. Bij dit proces past de inzet van een coach. Overigens werken we binnen Zicht op de Toekomst samen met specialisten zodat we tussentijds of na afloop kunnen doorverwijzen.’

Wat levert een verkennend gesprek op?
‘Ik hoor dat mensen het fijn vinden dat het gesprek helderheid geeft en zaken op een rij zet. Ook hoor ik dat er door de coaching onderwerpen worden besproken die eerder niet bespreekbaar waren. Dat laatste geeft rust. Vaak hoor ik ook dat het eerste gesprek met mij mensen al aan het denken zet. Dus door deel te nemen aan ‘Zicht op de Toekomst’ zet je meteen een eerste stap naar een betere toekomst.’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn