Hulp bij vragen
over de toekomst
van uw bedrijf

Asset 7 Ondernemersbegeleiding

De brief van het Rijk die gepubliceerd is op 10 juni veroorzaakt veel onzekerheid en onrust in de agrarische sector. Ben je boer en heb je behoefte aan een luisterend oor of een goed gesprek? Welke mogelijkheden heb je? Bij het Agroloket staan we voor je klaar om mogelijkheden met je te verkennen. We bieden een netwerk van experts die u persoonlijk of via deelname aan projecten kunnen helpen bij keuzes voor de toekomst van uw bedrijf.Ook zijn er via een gratis Keukentafelgesprek en  Zicht op de Toekomst (Gelderland) en Plattelandscoaches (Utrecht) onafhankelijke agrarisch coaches die je kunnen helpen. Zij hebben jarenlange kennis en hun wortels in de landbouw. Zelfs een eenmalig vrijblijvend gesprek kan al helpen om je gedachten op een rij te zetten.  Kijk hiernaast of neem voor meer informatie contact op met het Agroloket.

Waarom rust er een taboe op het bespreekbaar maken van mentale zorgen bij agrarisch ondernemers? In deze podcast spreekt Fije Visscher, kalverhouder en LTO Noord bestuurder met ZOB-voorzitter Piet Boer en ZLTO-voorzitter Wim Bens. Ook aan tafel Ronnie Degen, manager van de Heinoos.

Beluister de podcast

Heb je vragen over de toekomst van jouw bedrijf? Wil je weten waar kansen liggen, zoek je een onafhankelijke gesprekspartner voor het verder ontwikkelen van je bedrijf of denk je na over bedrijfsovername? Dan is het traject ‘Zicht op de Toekomst’ wellicht iets voor jou. Een onafhankelijk agrarisch coach helpt je om richting te geven aan de toekomstige doorontwikkeling of afbouw van je (familie)bedrijf binnen de huidige ontwikkelingen op een manier die bij jou en je gezin past.

Meer weten?

Ga naar Zicht op de Toekomst

De Provincie Utrecht heeft een budget beschikbaar gesteld om in totaal 600 Utrechtse agrarische ondernemers en erfeigenaren te laten coachen en begeleiden door een plattelandscoach. Een onafhankelijk klankbord om te sparren over je (familie)bedrijf, huidige ontwikkelingen en de toekomst van jou én je bedrijf.

Hoe zie jij de toekomst van je bedrijf zodanig dat het bij jou past? Welke investeringen wil en kun je doen in je bedrijf? Heb je interesse in kringlooplandbouw en weten hoe je jouw bedrijf daarop inricht? Wellicht sta je voor een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername? Of misschien wil je jezelf verder ontwikkelen om nog steviger in je schoenen te staan?Welke behoefte je ook hebt, we nodigen jou van harte uit om gebruik te maken van de plattelandscoaches.

Hoe werkt het? 
Er zijn géén voorwaarden verbonden om als Utrechtse agrarische ondernemer of erfeigenaar gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke plattelandscoach. Wanneer je deelneemt ontvang je een voucher ter waarde van 25 uur aan coaching en begeleiding die 100% gesubsidieerd wordt.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en aanmelden op https://lami.nl/plattelandscoaches
Of neem contact op met het Agroloket

Lees ook: Plattelandscoach helpt melkveehouder met verdienmodel eigen zuivelproduct

Is bedrijfsopvolging onderwerp van gesprek aan jullie keukentafel? Of voel je juist de behoefte om het te hebben over mogelijke opvolging? Zou je het bedrijf op termijn willen verkopen binnen de familie of aan je medewerkers? Of ben jij juist degene die het (familie)bedrijf op termijn zou willen overnemen? Dan is dit gratis programma wellicht iets voor jou!

Je kunt meedoen aan het opvolgingsprogramma wanneer jullie minimaal 2 en maximaal 50 medewerkers in dienst hebben.

Het programma bestaat uit drie inspirerende groepsbijeenkomsten en drie persoonlijke coachingsessies met een ervaren overname coach.

Het programma gaat iedere maand van start met een groep van maximaal 10 gelijkgestemde (beoogd) ondernemers uit de regio. In totaal kunnen slechts 120 ondernemers (in spé) deelnemen aan dit programma.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan

Je wilt het bedrijf van je ouders overnemen. Een uitdaging omdat het agrarisch ondernemerschap een aantal bijzondere facetten heeft. Het is boeiend, dynamisch en avontuurlijk. En vooral geschikt voor mensen die er bewust voor kiezen en zich er goed op voorbereiden.

Die gedachte is de kern van het Rabo Opvolgers Perspectief. Een reeks bijzondere, speciaal voor de nieuwe generatie agrarische bedrijfsondernemers ontwikkelde elementen, waarmee je in de jaren voor de overname gericht bouwt aan het versterken van je persoonlijke en professionele kwaliteiten. 

Daarvoor is met een aantal prominente partijen (LEI, Anton de Boer CS en NAJK-Edu) een programma ontwikkeld. De meest markante elementen daaruit zijn: de Rabo Opvolgers Spiegel, de Rabo Financiële Scan en de Rabo Opvolgers Training.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ap van de Wetering, E Ap.van.de.Wetering@rabobank.nl en M +31 6 19280533.

Het belang van financieel inzicht
Naast vakmanschap is in de agrarische sector ondernemerschap belangrijk. Een groot onderdeel van dit ondernemerschap is het hebben van financieel inzicht. Wij helpen u graag om uw kennis en inzicht in uw jaarcijfers te vergroten.

De cursus
Tijdens de cursus geeft Paul Kortekaas u handige tips hoe u uw boekhouding kunt analyseren. Paul werkte als docent Economie bij de Agrarische Hogeschool in Dronten en als kredietanalist bij de Rabobank. Aan de hand van praktijkcasussen legt hij boekhoudkundige begrippen uit en leert u deze toepassen op uw eigen bedrijf. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de kasstroom en bent u in staat een goed onderbouwde (liquiditeits)prognose en investeringsbegroting op te stellen.

Wilt u ook meer financieel inzicht? Neem dan contact op met Erik Koelewijn Erik.Koelewijn@rabobank.nl en +31 6 22854762

De AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen van (mentale en fysieke) gezondheidsproblemen. Er worden tips gegeven hoe het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt om passende hulp te vinden. Met aandacht voor elkaar en een goed vangnet (mét de reguliere hulpverlening) werken we samen aan een gezonde sector.

Kijk voor meer informatie op www.agrozorgwijzer.nl

Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 40 vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk. De inzet van zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot en de drempel om in gesprek te gaan laag. Meer weten? Neem contact op.

Een opstapeling van complexe dossiers met grote impact op de agrarische sector – zoals stikstof, natuur, klimaat, dierwelzijn – leidt tot de behoefte voor aandacht ‘Voor de mens achter de ondernemer’. Maar ook life-events en ondernemersvraagstukken (uitbreiding, overname, stoppen, starten) en maatschappelijke druk spelen mee. Met het programma ‘Voor de mens achter de ondernemer’ biedt LTO Noord leden met een hulpvraag nuttige tools en ontwikkelen we activiteiten en trainingen waarmee leden het beste uit zichzelf kunnen halen.

Wat ze doen:

  • Stimuleren persoonlijke ontwikkeling.
  • Luisteren en verwijzen door naar de goede hulpverleners.
  • Maken mentale gezondheid bespreekbaar. Niet alleen als de nood aan de man is, maar ook preventief.

Met activiteiten als Ledenzorg, Agrozorgwijzer, Vertrouwensloket en Zorg om Boer en Tuinder

Dit programma is bedoeld voor agrarisch ondernemers die nadenken over de toekomst van het bedrijf. Voor ondernemers die zicht willen krijgen op welke bedrijfsstrategie bij hen persoonlijk en bij het bedrijf past, met oog voor verduurzaming.

Dit programma onderscheidt zich door de gebalanceerde combinatie tussen hart en hoofd; praktijk en theorie. We stellen het profiel en de uitgangspunten van de ondernemer centraal. Vanuit de gedachte ‘de vent maakt de tent’ (of de vrouw) beginnen we mensgericht. Van daaruit maken we een logische taakgerichte overstap naar het Business Model Canvas. We werken op een resultaatgerichte manier door iedere deelnemer te laten werken aan de eigen bedrijfsstrategie.

Doelgroep
Grip op je bedrijf is een opleidingsprogramma voor boeren en tuinders, met HBO+ niveau, die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomst. Ondernemers die hun ondernemerschapscompetenties willen professionaliseren om ook in de toekomst effectief te kunnen ondernemen.

Meer informatie en aanmelden.

Je wilt altijd beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden, toch? Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van jezelf, maar ook van jouw medewerker(s). Met de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan je als ondernemer of werknemer kosteloos je kennis of vaardigheden uitbreiden en updaten.

Door middel van de NL leert door tool kun je eenvoudig een opleiding of cursus vinden die bij jou past. Maar er zijn ook andere organisaties die gratis scholing aanbieden. Zie hiervoor Gratis online scholing | Werknemen | Hoe werkt Nederland

Hoe werkt het?                                                                                                                                          

Er zijn een flink aantal opleiders die een NL leert door subsidie hebben gekregen. Bij deze opleiders kun je als ondernemer of werknemer gratis cursussen volgen. Enige voorwaarde is dat je tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent. Een ideale manier om jouw kennis of vaardigheden uit te breiden en te updaten. Belangrijk, want een cursus of training kan je helpen om je verder te ontwikkelen en nieuwe kansen te creëren. Om een cursus of training te volgen, hoef je je alleen nog maar aan te melden bij een van de opleiders die subsidie heeft gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af. Indien werknemers een andere opleiding gaan volgen kan gebruik worden gemaakt van de subsidies van Colland arbeidsmarkt.

Opleidingsplan voor jouw bedrijf

Indien je als bedrijf aan de slag wilt met opleidingen en cursussen kun je contact opnemen met de scholingsconsulenten. Zij adviseren je graag over opleidingen, trainingen, opleidingsplannen en subsidiemogelijkheden. Diverse sectoren zoals de bollenteelt, fruitteelt en varkenshouderij bieden sectorgerichte scholing en training aan.


SLIM-subsidie
Indien er in jouw sector geen afspraken zijn gemaakt over scholing en ontwikkeling kun je gebruik maken van de SLIM-subsidie. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken voor je bedrijf of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Kortom, met de SLIM-subsidie kun je jouw bedrijf en medewerkers updaten. Hiermee zet je in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers.

Bron: LTO Noord