Online bijeenkomst Circulaire Voedselketens

17 juni, 9.00 uur

Op donderdag 17 juni is de startbijeenkomst van de Werkplaats Circulaire Voedselketens. Deze werkplaats is een samenwerking van verschillende programma’s en netwerken in Regio Foodvalley, waar het Landbouwnetwerk onderdeel van uitmaakt.

Steeds meer ondernemers en andere ketenpartijen in onze regio zijn bezig om verliezen te voorkomen en hun reststromen te verwaarden. Dat bespaart kosten en zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering en keten.

Regionale bedrijven en initiatieven wisselen in de werkplaats kennis uit en delen inspirerende praktijkervaringen en werken samen toe naar volgende stappen. Vaak in samenwerking met onderwijs, onderzoek en overheid.

In 2021 zijn er vier werkplaatsbijeenkomsten voor ondernemers/ketenpartijen. In deze werkplaats-bijeenkomsten gaan we in op vragen zoals:
• Hoe kan ik geld verdienen aan de stromen die ik over houd (of van anderen ontvang)?
• Hoe kan ik minder verspillen en daarmee kosten besparen?
• Hoe kan ik voedsel langer houdbaar maken?
• Hoe kan ik op circulaire wijze mijn spullen verpakken, mijn productie doen en bijvoorbeeld het transport organiseren?
• Kan ik aansluiten bij regionale initiatieven, bijvoorbeeld voor het samen waarderen van reststromen?
• Welke hulp is er voor mij? Wanneer ik bijvoorbeeld onderzoeksvragen heb, een specifieke expertise zoek, stromen over heb of financiering zoek?
• Hoe kunnen we in Regio Foodvalley samen werken naar sterkere en meer circulaire ketens?

De werkplaats helpt u aan contacten met experts, netwerken, onderwijs, financiering en met andere ondernemers. Naast de Werkplaats Circulaire Voedselketens (voorheen Werkplaats Voedselverspilling) zijn er ook nog de Werkplaats Bouw, Werkplaats Industrie, Werkplaats Waterstof, Werkplaats Inkopen en Beleid en de Werkplaats Meetbaarheid.

Meer informatie over het programma en aanmelden 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn