Online informatiesessie de Wolf en Preventie Noord-Veluwe

21 juni, 19.30 uur

Informatiesessie de wolf & preventiemaatregelen in Ede en Renkum op 21 juni

Sinds enige tijd is er een wolvenroedel aanwezig op de Noord-Veluwe. Op de Zuidwest Veluwe is er een nieuw leefgebied bijgekomen. Binnen het aangewezen gebied kunnen schapen- en geitenhouders maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Daarvoor kunnen ze van Provincie Gelderland een vergoeding krijgen. De uitbreiding van het nieuw aangewezen leefgebied op de Zuid-Veluwe betreft de gemeenten Ede en Renkum.

De Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland, de zogenoemde wolvencommissie, wil graag op maandag 21 juni om 19.30 uur online het gesprek aangaan met schapen- en geitenhouders in de regio om samen te kijken wat er gedaan kan worden om schade zoveel als mogelijk te voorkomen.

Preventie wolfschade
In de online sessie krijgen veehouders informatie over wat de aanwezigheid van de wolf in hun regio betekent en wat ze ertegen kunnen doen. Er wordt stilgestaan bij de praktische uitvoering van de afrastering en uitgangspunten voor een subsidieaanvraag. U kunt ervaringen delen met andere schapenhouders en een virtueel kijkje nemen bij de vijf wolfwerende afrasteringen die in aanmerking komen voor subsidie van de provincie Gelderland.

Gesprekspartners zijn:
• Gijsbert Six, dossierhouder wolven Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, lid van de wolvencommissie in Gelderland, Drenthe en het Landelijk Overleg Wolf.
• Glenn Lelieveld, coördinator Wolvenmeldpunt bij Wolven in Nederland en projectleider Zoogdiervereniging.

Meld u aan: wolvencommissie@gelderland.nl
Wilt u bij deze online bijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u zich inschrijven via wolvencommissie@gelderland.nl. Na uw inschrijving ontvang u een bevestiging met aanvullende gegevens en de inlog-link. Graag ontvangt de wolvencommissie bij inschrijving uw naam, adres en hoeveel schapen/geiten/vee u weidt.

Informatiesessie de wolf & preventiemaatregelen in Ede en Renkum
Datum: maandag 21 juni
Tijd: 19.30 – 20.45 uur
Online: Teams-meeting
Doelgroep: Schapen- en geitenhouders
Aanmelden/vragen: wolvencommissie@gelderland.nl

De bijeenkomst is een initiatief van de wolvencommissie Gelderland, in samenwerking met gemeenten Ede en Renkum. Voor meer achtergrond kunt u kijken op www.gelderland.nl/Wolvencommissie.

Bron: Provincie Gelderland

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een