Online Inspiratiesessie Nutriëntenkringloop

24 juni, 13.00 uur

Groen Kennisnet inspiratiesessie: nutriëntenkringloop
De inspiratiesessie van Groen Kennisnet staat deze keer in het teken van een waardevolle grondstof: mest. Tijdens dit online event gaan verschillende experts en ambassadeurs in op het gebied van mestverwaarding, organische reststromen en de nutriëntenkringloop op regionaal niveau.

Programma
13.00 Opening door Rikus Marring (programmamanager Groen Kennisnet 3.0)

13.10 Mestverwaarding. Mest is een waardevolle grondstof. Door mest te bewerken kun je zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod, voor betere meststoffen of betere milieuprestaties. Groen Kennisnet gaat in gesprek met Jan Roefs, directeur Nederlands Centrum Mestverwaarding.

13.35 Kringlopen en reststromen. Gerard Ros, adviseur van NMI Agro en Oscar Schoumans, onderzoeker van Wageningen University & Research, worden door Groen Kennisnet geïnterviewd over mogelijkheden rondom organische reststromen en de Nutriëntenkringloop.

14.05 Leerreis Nutriëntenkringloop. De Leerreis Nutriëntenkringloop is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, de Topsector Agri & Food en het Regiebureau POP. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Het doel van de Leerreis is om de kennis die is ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. Deze Leerreis loopt tot en met 2022.

Aanmelden Groen Kennisnet Inspiratiesessie 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een