Online talkshow: Zorg om de boer

20 mei, 20.00 uur

Uit verschillende hoeken van het land komen bezorgde geluiden over toenemende druk, psychosociale problemen en suïcide onder agrariërs. Weten agrariërs de weg naar hulp te vinden en begrijpt de hulpverlening voldoende van de agrarische sector? Of is er sprake van een kloof? We praten erover tijdens de online talkshow ‘Zorg om de boer’ met onder meer Rilana Wessels.

Zij publiceerde in de zomer van 2020 haar onderzoek naar de psychosociale gezondheid van boeren. Ook bekijken we de agrarische variant van de film ‘Waarom niet eerder?’ over suïcide en praten met huisarts Theo Bakker en agrariër Albert Waterink over de reguliere hulpverlening en de agrarische sector. Bekijk de hele uitnodiging hier.

Meekijken? Meld je hier aan.

Bron: Agro Zorgwijzer

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn