Online verdiepingsbijeenkomst Bedrijfsoverdrager

Vanaf september

Omdat de menselijke kant achter het proces van bedrijfsbeëindiging meer aandacht verdient, organiseert LTO Noord vanaf september 2021 online verdiepingsbijeenkomsten. De verdiepingsbijeenkomsten zijn specifiek voor bedrijfsoverdragers en bedrijfsbeëindigers.

Bij een agrarische bedrijfsovername of -beëindiging komt veel kijken. Op fiscaal en juridisch gebied, maar zeker ook op emotioneel gebied. Helma Vermue en Ceciel Mentink, leden van de LTO Noord-commissie Vrouw & Bedrijf, bevroegen tijdens het webinar van 18 mei agrarisch coach Wim van Uum en notaris Bep Bergman hierover. “Hoe kan het hele proces zo goed mogelijk doorlopen worden?” Boeren en tuinders die in een overnametraject zitten of op de vooravond staan van dit proces, kregen praktische tips aangereikt: Q&A webinar bedrijfsovername 18 mei 2021

In totaal hadden 350 boeren en betrokkenen zich aangemeld voor dit webinar. In vervolg hierop organiseert LTO Noord, in samenwerking met een agrarisch coach, online verdiepingsbijeenkomsten.

Verdieping voor bedrijfsoverdragers en bedrijfsbeëindigers
Omdat de menselijke kant achter het proces van bedrijfsbeëindiging meer aandacht verdient, organiseert LTO Noord vanaf september 2021 online verdiepingsbijeenkomsten. De verdiepingsbijeenkomsten zijn specifiek voor bedrijfsoverdragers en bedrijfsbeëindigers die nog gaan starten, zijn gestart en zelfs in afrondende fase zijn van dit proces. Tijdens de bijeenkomsten staan thema’s centraal die gericht zijn op de menselijke / emotionele kant. Elke bijeenkomst heeft haar eigen thema, denk aan: ‘verhuizen, nieuwe bedrijfskoers, samenwerken tussen generaties, bespreekbaar maken, verschillende fases bij een bedrijfsoverdracht.’

Eigen inbreng
Deze verdiepingsbijeenkomsten bestaat in totaal uit een reeks van 8 bijeenkomsten. Aan de hand van praktijksituaties bespreek je onder deskundige leiding in een kleine groep van maximaal 8 personen het proces van bedrijfsbeëindiging. Er is genoeg ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het inbrengen van eigen vragen.

Intake
Voorafgaand aan deelname vindt een intakegesprek van 30 minuten plaats met de begeleider van de bijeenkomsten. Tijdens deze intake wordt gevraagd naar onder andere jouw eigen vraagstukken, voorkeur voor indeling van de groep, verwachtingen en natuurlijk kun je je vragen in dit gesprek kwijt.

Duur en kosten
De bijeenkomsten worden vooraf gepland in overleg met de deelnemers, over een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar. Elke online bijeenkomst duurt maximaal 2 uur. Voor LTO Noord-leden bedraagt de eigen bijdrage 600 euro exclusief btw, voor de 8 online bijeenkomsten per persoon (niet per bedrijf). Niet-leden betalen 650 euro exclusief btw.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deelname? Of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op en stuur een mail naar Anne Lokalok@ltonoord.nl

Meer informatie en aanmelden

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn