Ontwikkel je bedrijf met circulaire voerconcepten en emissiereducerende maatregelen

Circulaire voerconcepten en emissiereducerende technieken kunnen u als agrariër helpen uw bedrijf toekomstbestendig verder te ontwikkelen. Varkenshouders, pluimveehouders en geitenhouders worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Proeftuin van Boer aan het Roer. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan een proef met verteerbaar dierlijk eiwit (VDE) of leren hoe u met managementmaatregelen de emissies op uw bedrijf kunt verlagen.

Meedoen aan een pilot in de Proeftuin Boer aan het Roer (onderdeel van Regio Deal Foodvalley) betekent een unieke kans om de nieuwste innovaties en technieken te testen op je eigen bedrijf. In de Proeftuin implementeren we namelijk innovaties op boerenbedrijven in de Foodvalley regio om in praktijk te testen. In totaal wordt er tot 2024 op 70 bedrijven in de Foodvalley regio innovaties getest. In ruil daarvoor krijg je realtime data-inzichten over het effect van de innovatie op je bedrijfsresultaten. Je ontvangt technische adviezen gedurende de uitvoering van de pilot, door medewerkers van de betreffende innovator of een medewerker van één van de uitvoerende organisaties. Eventueel ingezette sensoren in de stal blijven na afloop van de pilot achter op het bedrijf voor verder gebruik.

Circulair voer
De wens is om kringlopen in de regio zoveel mogelijk te sluiten. Met betrekking tot voerstromen kan gebruik worden gemaakt van regionale grondstoffen en reststromen die niet direct benut kunnen worden voor menselijke consumptie. De vraag is hoe een circulair veehouderij systeem ingevoerd kan worden in de Foodvalley regio en de effecten hiervan zijn op diergezondheid, dierwelzijn en emissies. We zoeken nog leghennenbedrijven, biologische vleeskuikenbedrijven en geitenbedrijven. De pilot Biggenbanket ging afgelopen jaar al van start, de eerste resultaten hiervan komen binnenkort naar buiten.

Emissiereducerende maatregelen
Wilt u leren hoe u met low-cost managementmaategelen emissies op uw bedrijf kunt verlagen? Boer aan het Roer is nog op zoek naar enthousiaste leghennenhouders die samen met onderzoekers en bedrijfscoaches mee willen doen aan het Bedrijvennetwerk voor het meten van  luchtkwaliteit en emissies in de stal én leren verbeteren van hun eigen bedrijfsmanagement. De proef is inmiddels al van start gegaan bij acht kalverhouders. Binnenkort zal de proef ook starten bij acht varkenshouders.

Deelnemen?
Klik hier voor meer informatie.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn