Oproep: maak impact van 7e APN op uw bedrijf kenbaar bij LNV

Tot 18 oktober

De impact van het voorliggende concept 7e Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN) voor onze leden is groot.

LTO Nederland roept haar leden op om de impact van het 7e APN op het eigen bedrijf in beeld te brengen, en middels een schriftelijke reactie kenbaar te maken bij het ministerie van LNV. Om daarbij te ondersteunen, biedt LTO Nederland een sjabloon aan.

Op 6 september heeft het ministerie van LNV de internetconsultatie voor het 7e APN geopend. Het voorgestelde ontwerp 7e APN voor de komende vier jaar is sterk regulerend, generiek (geldt voor iedereen, ongeacht of je al maatregelen hebt genomen) en vraagt ingrijpende veranderingen van de bedrijfsvoering waarbij de economische onderbouwing nog niet is doorberekend.

De internetconsultatie loopt tot en met 18 oktober 2021. LTO Nederland bereidt momenteel in samenspraak met alle vakgroepen, gelieerde sectororganisaties en regio’s (LLTB, LTO Noord en ZLTO) een inhoudelijke reactie voor. Om deze inhoudelijke reactie kracht bij te zetten, vraagt LTO Nederland aan haar leden om de gevolgen en impact van het voorliggende concept 7e APN op individueel bedrijfsniveau in beeld te brengen, en deze schriftelijk kenbaar te maken bij het ministerie van LNV.

Hier vindt u het sjabloon welke te gebruiken is voor uw reactie.

U kunt uw brief tot en met 18 oktober 2021 indienen bij LNV op de volgende manieren:

  • Schriftelijk naar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag


LTO Nederland ontvangt graag een kopie van uw email op wvdkandelaar@lto.nl (bijv. in cc of bcc). Zo kunnen wij zicht houden op het aantal ingediende reacties en krijgen wij als vereniging inzicht in de gevolgen op uw bedrijf. Daarmee kunnen wij onze lobby aanscherpen.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een