Oproep: PAS melders meld u

Momenteel bereiken ons signalen dat nog niet alle PAS-Melders zich gemeld hebben bij de RVO. Dit is zorgelijk aangezien dit de legalisatie van de bedrijven bemoeilijkt.

Wij sporen de PAS-melders aan om zich alsnog te melden bij RVO. Met de ingediende gegevens gaat het bevoegd gezag controleren of de melding voldoet aan de gestelde voorwaarden, hoeveel stikstofruimte de activiteiten van de initiatiefnemer veroorzaken en hoeveel er nodig is om de melding te legaliseren.
LTO-bestuurder en portefeuillehouder stikstof Ben Haarman: “Het is van cruciaal belang dat deze mensen zich melden. Niet alleen voor de gebiedsgerichte aanpak, maar vooral voor henzelf. Als je je niet meldt, kan dat jouw bedrijf schaden.” 

Vergoeding
Er komt een regeling om de gemaakte adviseurskosten te vergoeden. Deze heeft een hoogte van €1.600,-. Deze tegemoetkoming is specifiek voor de kosten gemaakt voor het aanleveren van gegevens. Over de kosten van vergunningverlening (leges) moeten nog afspraken worden gemaakt.

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Gratis Plattelandstoerisme Boostertraining

Aan de slag met Plattelandstoerisme, van ideeën tot uitvoering Kamperen, glamping, appartementen, groepsaccommodatie, bed & breakfast, excursies, outdoor, proeverijen, workshops, pluktuin of terras. Wil jij

Informatie over GLB 2023

In het GLB van 2023 krijgt u als agrariër te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. In de vernieuwde Simulatietool kunt u al uitrekenen

Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst ‘Starten met zorglandbouw: iets voor