Pilot Boer aan het Roer: Vanggewas onder Mais

Pilot Boer aan het Roer: Vanggewas onder Mais

In deze pilot van Bodem- en Waterkwaliteit werken boeren en loonwerkers samen om te experimenteren met verschillende soorten vanggewas onder mais. Een geslaagde vanggewas helpt onder andere om stikstofuitspoeling tegen te gaan en verbetert de bodemstructuur. Loonwerker Barrie van Geresteijn: “Het doel is om te kijken wat het beste vanggewas is in combinatie met bodembewerking en bemesting.”

Bekijk de video van de pilot op de website van Boer aan het Roer

Het doel van de pilot is om te onderzoeken welke vanggewassen het meest succesvol zijn. Daarbij wordt gekeken naar verschillende manieren van grondbewerking en bemesting. Aan de pilot doen 4 boeren en 5 loonwerkers mee. Door samen op te trekken en demobijeenkomsten te organiseren bij elkaar is het leerproces optimaal. Stef van Bergen (DLV) coördineert de pilot. “Niet elke veehouder komt zomaar op een demodag. Met een loonwerker die ze kennen zijn ze eerder geneigd om te komen.”

De eerste resultaten op de demovelden zijn goed gelukt. Er wordt onder andere geëxperimenteerd met Italiaans raaigras, bladrammenas en rode klaver. Van Bergen: “De eerste resultaten zijn goed geluk dit jaar. Dat komt ook omdat we een vochtig jaar hadden. We zijn benieuwd wat de resultaten volgend jaar worden onder andere weersomstandigheden.”

Niels Wassenaar is een van de deelnemende veehouders aan de pilot. “Wat ik mooi zou vinden dat we laten zien dat we als agrariërs heel veel kunnen, maar dat we wel afhankelijk zijn van de overheid. We hebben bijvoorbeeld te maken met omstandigheden als het weer wat het slagen van het vanggewas en grondbewerken beïnvloed. Daardoor is maatwerk soms nodig. Het zou mooi zijn als we van de overheid die ruimte krijgen.”

De pilot Mais onder Vanggewas is onderdeel van het thema Bodem- en Waterkwaliteit. Trekker van dit thema in de proeftuin is het Waterschap. De coördinatie van de pilot ligt in handen van DLV.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn