Nieuwe pilot Boer aan het Roer: Mest verbeteren

[VIDEO] Met kringloopeigen bacteriën koeienmest optimaliseren? In de pilot Mestverbetering worden toevoegmiddelen in mest getest. Het doel is dat de middelen tot verbetering van fosfaat- en stikstofbenutting in de kringloop op bedrijfsniveau leiden. Bent u melkveehouder en wilt u nog meedoen, meld u dan aan.

Binnen deze pilot gaan we aan de slag met verbetering van mest door het toevoegen van verschillende middelen zoals bacteriën en steenmeel aan de mest. In totaal gaan we aan de slag op zes melkveebedrijven met ieder twee mestkelders waar deze middelen kunnen worden getest. Bekijk de video hieronder.

De dieren op de deelnemende bedrijven die boven de mestkelders lopen hetzelfde rantsoen krijgen, zodat bij toepassing van de middelen een goede vergelijking kan worden gemaakt met een controlegroep. De middelen worden aan het einde van het zomerseizoen toegevoegd als de mest wordt uitgereden. Het bacteriemengsel is begin  oktober 2021 al toegevoegd op twee bedrijven. Er worden bodemanalyses gemaakt van de percelen waar de mest wordt toegepast om de effecten te testen. Er zijn verschillende aanbieders van toevoegmiddelen die meedoen aan de pilot.

Doe mee!

Bent u melkveehouder en heeft u een bedrijf in de Foodvalley regio? Dan is deelname aan de pilot Mestverbetering van Boer aan het Roer mogelijk iets voor u! Het idee is dat de toevoegmiddelen kunnen leiden tot minder stikstofverliezen, minder rotting en stank een betere bodem en minder kunstmest gebruik. Als ondernemer kunt u bijdragen aan deze nieuwe ontwikkeling. U krijgt inzicht in de bodem -en mestanalyses die worden gemaakt. Eventuele onkostenvergoeding is inbegrepen.

Neem voor deelname contact op via info@boeraanhetroer.nl of bel naar het Agroloket Regio Foodvalley: 088 888 6633. Heeft u zich al aangemeld voor de proeftuin en heeft u interesse in deze pilot, maar bent u hiervoor nog niet voor benaderd? Neem contact op met uw eigen contactpersoon of bovenstaande contactgegevens.

De pilot is onderdeel van de proeftuin Boer aan het Roer en wordt uitgevoerd door het Waterschap Vallei en Veluwe.

 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een