Praat jij mee over de impact van klimaatverandering op de landbouw?

De klimaatverandering heeft gevolgen voor de landbouwsector. Maar welke gevolgen verwachten we precies? Waar zullen deze optreden?
En hoe werken deze door in de huidige en toekomstige landbouw? Ben jij agrariër in Utrecht en wil je jouw praktijkervaring delen?
Doe dan mee met een van de sessies in november.
In opdracht van provincie Utrecht voert adviesbureau Sweco in samenwerking met de Wageningen Universiteit onderzoek uit naar de impact en de risico’s van klimaatverandering op de Utrechtse landbouwsector.
Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw in de provincie.
Om het onderzoek goed te laten aansluiten bij de praktijk is jouw kennis van het gebied en van de ontwikkelingen erg belangrijk. We gaan hier graag over in gesprek.

Vijf gesprekken in de regio

Er worden vijf rondetafelgesprekken georganiseerd waar zowel de agrarische sector als het waterschap, gemeenten en de provincie Utrecht aanwezig zijn.
De gesprekken zijn georganiseerd per Utrechtse regio: Westelijk veenweidegebied, Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en Eemland.
Dit doen we omdat de gevolgen van klimaatverandering per regio kunnen verschillen. De volgende gesprekken staan nog gepland.

Datum & tijd: 23 november van 12:30 tot 15:00 – Inclusief lunch!
Locatie: De Eemlandhoeve – Bisschopweg 7 in Bunshoten-Spakenburg

Datum & tijd: 24 november van 12:30 tot 15:00 – Inclusief Lunch!
Locatie: De Weistaar – Rottegatsteeg 6, Maarsbergen

Datum & tijd: 25 november van 12:30 tot 15:00 – Inclusief Lunch!
Locatie: Bij Aaltje – Zegheweg 49, Woudenberg

Praat je mee? Meld je dan aan bij Renathe: renathe.kamstra@provincie-utrecht.nl
Mocht het maximum aantal deelnemers zijn bereikt, dan kunnen we je desgewenst op de hoogte houden van de uitkomsten van de gesprekken.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn