Proeftuin zoekt boeren!

Proeftuin zoekt boeren!

Voor de Proeftuin van Boer aan het Roer worden weer boerenbedrijven in de Foodvalley regio gezocht om innovaties te implementeren en te testen. Het gaat specifiek om bedrijven voor de thema’s circulair veevoer en emissiereducerende maatregelen. Alle sectoren zijn welkom, maar is met name behoefte aan varkensbedrijven, geitenbedrijven en pluimveebedrijven. 

In de Proeftuin implementeren we innovaties op boerenbedrijven om in praktijk te testen. In totaal wordt er tot 2024 op 70 bedrijven in de Foodvalley regio innovaties getest. Hieronder leest u welk type bedrijven we nog zoeken. 

Heeft u interesse om mee te doen of wilt u meer weten over de innovaties, cursussen of verdiepingstafels? Neem contact op via info@boeraanhetroer.nl of meld u aan via de website. Er wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen. U kunt ook rechtstreeks bellen via het Agroloket Regio Foodvalley: 088 888 6633. Ook als u niet in een hieronder beschreven categorie of sector valt kunt u contact met ons opnemen om te kijken of er mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.  

Circulair veevoer
We zoeken bedrijven voor verschillende innovaties die gaan over het vervangen van soja-eiwit door bijproducten in voer:
3 vleeskuikenhouders voor verwerken van natte co-producten (uit tarwe) in voer
2 geitenhouders voor verwerken van natte co-producten (uit aardappelen en tarwe) in voer
2 gesloten varkensbedrijven  (of 2 zeugenhouders en 2 mest) voor verwerken van insecteneiwit in voer

Emissiereducerende maatregelen
– Voor de verdere ontwikkeling van de “mestschuifel” en toepassing daarvan in de praktijk zijn we nog op zoek naar 3 pluimveehouders met een leghennenbedrijf, met volières.  De mestschuifel is een perspectiefvol systeem voor pluimveestallen, waarbij mest en strooisel dagelijks wordt gescheiden op de vloer. Deze brongerichte innovatie kan worden toegepast in bestaande stallen en zal naar verwachting kunnen leiden tot aanzienlijke emissies reducties (m.n. voor fijnstof en ammoniak). WUR en PEC willen graag samen met de pluimveehouders deze techniek verder ontwikkelen en vervolgens in een officieel meettraject de daadwerkelijke reducties vaststellen zodat deze innovatie kan worden opgenomen in de landelijke RVO-lijst. 
– Komend voorjaar wordt een monitoringsonderzoek gestart naar het effect van managementmaatregelen op het bedrijf op emissies.  We zijn nog op zoek naar bedrijven uit verschillende sectoren om komend voorjaar te monitoren op emissies. We willen daar kijken wat voor bedrijfsactiviteiten er plaats vinden en kijken of we managementmaatregelen kunnen achterhalen die bijdragen aan emissiereductie.
– Ook worden leghennenbedrijven gezocht met volières om te onderzoeken hoe de fijnstofproductie tijdens het afdrijven van de mest naar de container verlaagd kan worden.  

Nieuwe Verdienmodellen
Heeft u ideeën voor een vernieuwend bedrijfsmodel of bent u op zoek naar hulp bij het ontwikkelen hiervan voor uw bedrijf? Wilt u bijvoorbeeld met een onderscheidend product aan de slag, in de korte keten of een concept starten? Neem contact met ons op, wij gaan graag met u aan de slag. Veel ondernemers gingen u al voor, bijvoorbeeld door de Masterclass Produceren in de Korte Keten te volgen.

Bodemcursus
Bij voldoende animo wordt er deze winter, indien de coronamaatregelen het toelaten, weer een Bodemcursus georganiseerd. Meer dan 50 ondernemers hebben de cursus inmiddels gevolgd. Laat ons weten of u interesse heeft om de cursus te volgen. Komend voorjaar gaan we ook aan de slag met Verdiepingstafels om nog verder in te gaan op kennis en resultaten uit de Bodemcursus. 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn