Publicatie WUR: Verdienvermogen van kringlooplandbouw

Op zoek naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw

Het aanpassen van de bedrijfsvoering naar kringlooplandbouw is een proces dat tijd en geld kost. Er is steeds meer informatie beschikbaar over de stappen die agrarisch ondernemers kunnen zetten, maar er ligt nog geen blauwdruk klaar voor de omslag naar kringlooplandbouw, zo blijkt uit de publicatie Kringlooplandbouw van Wageningen University & Research.

De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt om investeringen. Een grotere efficiëntie in het gebruik naar grondstoffen kan kostenbesparing opleveren. Maar voor een gezonde exploitatie is meer nodig. Kleine stappen kunnen wel een positief effect hebben op het verdienvermogen.

Verdienvermogen 
De omslag naar  kringlooplandbouw vraagt investeringen van ondernemers. Dat geldt voor zowel akkerbouwers als veehouders. Kringlooplandbouw is deels gebaseerd op het zuiniger en efficiënter omgaan met grondstoffen. Daarmee kun je kosten besparen. Denk aan vermindering van het kunstmestgebruik, gewasbeschermingsmiddelen of aanschaf van krachtvoer. Maar een grotere efficiëntie is niet hetzelfde als streven naar kostenefficiëntie.

De relatie tussen kringlooplandbouw, een juiste prijs voor producten en een goede economische toekomst voor de agrarisch ondernemers blijkt complex. Het onderzoek daarnaar is volop in gang. Dat onderzoek richt zich bijvoorbeeld op andere prijsvorming, werken binnen korte ketens, of het instellen voor een fonds voor ondernemers die de omslag maken.

In de publicatie van Wageningen University & Research worden zowel voor de akkerbouw als de veehouderij verschillende mogelijkheden genoemd voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. Ondernemers hebben verschillende mogelijkheden om op kosten te besparen, maar er zijn ook mogelijkheden die geld opleveren.

Kosten besparen
Zo kunnen akkerbouwers kosten besparen door bijvoorbeeld te werken met niet-kerende grondbewerking (NKG). Je bespaart immers tijd en geld. Door gebruik te maken van agrobiodiversiteit of natuurlijke manieren van gewasbescherming kun je besparen op de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. En door gebruik te maken van precisielandbouwtechnieken kun je ook besparen op middelen, zonder dat de opbrengst vermindert.

Veehouders kunnen besparen op de aankoop van krachtvoer door meer voer van eigen bedrijf te winnen. Dat kan met beter graslandmanagement. Je kunt ook zelf eiwitrijke gewassen verbouwen. Samenwerking met andere ondernemers kan veel financiële voordelen opveren omdat je dan makkelijker afspraken kunt maken met provincies of natuurorganisaties over agrarisch natuurbeheer. Melkveehouders kunnen meer inkomsten genereren door melk te produceren onder een keurmerk. Ondernemers kunnen ook zoeken naar een andere bredere bedrijfsopzet waarbij je diensten aanbiedt, zelf producten verwerkt en vermarkt of een kleinschalige boerencamping begint.

Bedrijfsadviseur
In veel gevallen is het raadzaam je te laten coachen door een bedrijfsadviseur. Je kunt het bedrijf samen met zo’n adviseur doorrekenen en de bedrijfsvoering analyseren. Adviseurs hebben kennis van Europese subsidieregels. Met zo’n adviseur kun je een bedrijfsstrategie opstellen. Uit onderzoek blijkt dat de beste presterende ondernemers een duidelijke bedrijfsstrategie hebben.

BRON: Groen Kennisnet

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn