‘Regio Foodvalley is niet voor niets een voorbeeldregio’

Fije Visscher & Gina van Elten, voorzitter respectievelijk vice-voorzitter LTO Gelderse Vallei

‘Uniek aan de Gelderse Vallei is de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Daardoor kunnen we elkaar snel vinden en de handen ineenslaan voor een sterke agrarische sector. In die lijn hebben we met alle partijen het Manifest van Salentein opgesteld en het netwerk gevormd.

Al langere tijd kennen we een begeleidingstraject voor agrariërs. Hierbij maken families met een onafhankelijke, deskundige coach keuzes voor de toekomst. Zij die het traject hebben doorlopen, hebben hun ontwikkelrichting bepaald. Dat er veel mogelijkheden zijn, laten ook de deelnemers aan de Masterclass ‘Produceren voor de korte keten’ zien. Uitgangspunt is dat je als ondernemer doet wat bij je past: korte keten, verbreding, bio of produceren voor de thuismarkt Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.
Onderschat niet het belang van de grotere agrarische bedrijven voor de regio. Door hun omzet vormen zij het vliegwiel voor vernieuwingen en opgaven als kringlooplandbouw en eiwittransitie. De Regiodeal is een extra steun in de rug wat betreft emissiereducerende technieken, biodiversiteitsherstel en een gezonde bodem.

De landbouw naar een hoger niveau tillen, zal echter alleen slagen met zicht op goede verdienmodellen en waardering voor de inzet van boeren voor gezond en veilig voedsel en landschapsbeheer. Alle bedrijven om de agrariërs heen hebben daarin een rol. Ook zoeken we naar handelingsperspectief voor bedrijfsopvolgers. Bedrijven die eenmaal weg zijn, komen niet meer terug.’

Wij zien voor onze regio vele mooie kansen. De minister noemt de Regio Foodvalley een voorbeeldregio. Het betekent dat wat wij hier gaan doen, straks uitgerold zal worden naar het hele land. Netwerk Salentein heeft hier zeker een belangrijke rol in.’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een