Rhenense deel van Binnenveld blijft vrij van zonneparken

RHENEN – Het Rhenense deel van het Binnenveld blijft groen. Het college van burgemeester en wethouders vinden dat er in dit agrarische natuurgebied tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal geen zonneparken op landbouwgrond moeten komen.

Eerder liep een poging in het Edese deel een zonnepark te bouwen schipbreuk. Omwonenden en natuurliefhebbers, maar ook het grootste deel van de gemeenteraad, zagen niets in een zonneveld langs de Dijkgraaf in Bennekom. Een nieuw initiatief aan de Lange Rijnsteeg is ook niet met gejuich ontvangen.

Boeren hebben grond nodig
Ook de gemeente Rhenen breekt zich het hoofd over een geschikte plek voor zonnepanelen, zegt wethouder Jolanda de Heer. Die wordt in elk geval niet gevonden op agrarische grond in het Binnenveld. ,,We hebben ons te houden aan een motie van de SGP die de gemeenteraad heeft aangenomen om zonder beleid geen zonnepanelen op landbouwgrond te plaatsen’’, zegt De Heer.

,,Maar het Binnenveld willen wij als college vrijhouden van zonnepanelen op land. Boeren hebben de grond nodig om hun activiteiten voort te zetten, zeker nu ze steeds extensiever gaan boeren. Daarnaast is het natuurlijk ook een belangrijk natuurgebied.’’

Zonnepanelen op daken
Net als veel andere gemeenten hanteert Rhenen een zogeheten zonneladder. Dat is een volgorde van plekken waar zonnepanelen kunnen worden aangelegd. De voorkeur gaat uit naar daken. ,,We hebben al een hoop bedrijven die zonnepanelen op hun dak hebben. Maar de praktijk leert dat het niet overal mogelijk is.’’

Vervolgens komt andere bebouwing binnen de bebouwde kom in aanmerking. De Heer noemt overkappingen van parkeerplaatsen en luifels als voorbeeld. Als derde komen braakliggende stukken grond, zogenoemde restgronden, ook binnen de bebouwde kom in beeld. Daarna zijn er mogelijkheden in het buitengebied: op erven of gronden zonder agrarisch gebruik. Als laatste komen landbouwgronden in aanmerking voor de plaatsing van zonnepanelen.

Minimaal helft lokaal eigendom
Voor plannen voor zonnevelden willen burgemeester en wethouders een grote inbreng van omwonenden. ,,We vinden dat velden met zonnepanelen voor minimaal 50 procent lokaal eigendom moeten zijn. Dit om te voorkomen dat een projectontwikkelaar zomaar een mooi perceel uitzoekt en daar zijn gang kan gaan. We willen dat de omwonenden ook voordeel van het veld ondervinden. Daarnaast denken we dat er meer draagvlak is als er op lokaal niveau wordt geïnvesteerd.’’

Eind deze maand praat de gemeenteraad over het nieuwe zonnepanelenbeleid. Volgende maand stemt die dan over het voorstel van burgemeester en wethouders.

Bron: De Gelderlander

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten