Samen werken aan een vitale agrarische sector

Petra Aben & Marcel Wijnen, directeur Food & Agri Rabobank Midden-Nederland, directievoorzitter Rabobank Gelderse Vallei

‘Als food & agri bank hebben we naast een financiële ook een maatschappelijke taak: de sector verder helpen. Aangezien dit ook de intentie is van het Netwerk Salentein, zijn we vanaf het allereerste begin betrokken. Al onze drie banken in de Regio Foodvalley participeren: Rabobank Gelderse Vallei, Rabobank Vallei en Rijn en Rabobank Randmeren.

In het netwerk zetten we ons in om partijen te verbinden, bespreken we signalen uit de praktijk en delen we onze kennis en ervaring. Zo hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan de ontwikkeling van de ondernemersscan. Op basis van deze scan krijgen agrariërs een integraal advies over hun bedrijf. Zo ontstaat een goed inzicht in toekomstperspectieven en mogelijk nieuwe verdienmodellen. We hopen dat veel ondernemers er hun voordeel mee zullen doen.

De Rabobank wil er alles aan doen om de jonge generatie alle de kans te geven hun familiebedrijf over te nemen. Maar we willen ook bedrijven zonder opvolging helpen door deze door jongeren ‘van buiten’ voort te laten zetten. Voor al deze jongeren ontwikkelen we nieuwe financieringsvormen. Op dezelfde manier zoeken we naar vernieuwing van financieringen waarmee we innovatie en verduurzaming kunnen stimuleren. Komt een ondernemer met zulke vraagstukken bij ons, dan doen we ons uiterste best om deze te financieren.

Ons vertrouwen in de agrarische sector is groot. De Regio Foodvalley kenmerkt zich door harde werkers. We gaan ervan uit dat alle inspanningen om te innoveren en te verduurzamen zullen leiden tot een vitale agrarische sector. De inzet is er en vooral in de directe omgeving ziet iedereen dat ook.’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn