Schonere lucht in de regio

Schone lucht is belangrijk en van grote invloed op de gezondheid van mensen. Ook al is de lucht de laatste jaren een stuk schoner geworden, luchtverontreiniging is nog steeds een groot gezondheidsrisico. De regiogemeenten hebben in de afgelopen jaren samen met partners, al veel gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft de luchtkwaliteit in onze regio daadwerkelijk verbeterd. Daarom wordt landelijk samengewerkt aan een gezonde lucht via het Schone Lucht Akkoord.

Het Rijk heeft samen met inmiddels 80 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord opgesteld. Het akkoord moet leiden tot een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. In het akkoord worden zes thema’s benoemd: houtrook, industrie, mobiliteit, mobiele werktuigen, landbouw en scheepvaart. Regio Foodvalley committeert zich aan de afspraken op alle thema’s. De regio neemt actief deel aan de pilot landbouw. Wat gebeurt er nu al?

Lees verder via Regio Foodvalley

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een