Staatsbosbeheer verruilt landbouwgrond voor natte graslanden in Binnenveld

De natuur op voormalige agrarische gronden in het Utrechtse deel van Het Binnenveld wordt hersteld. Waar nu nog landbouwgrond en een voormalige stortplaats ligt tussen Veenendaal en de Rijn bij Wageningen, is straks drassig land met veel water te zien.

Het Binnenveld is het beekdal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Veluwe. Het bestond eeuwenlang uit drassig lang met veel water, met een grote soorten rijkdom aan planten.

In de negentiende en de twintigste eeuw is water uit het gebied onttrokken en zijn er sloten aangelegd zodat landbouw er mogelijk werd.

,,Natte natuur was er eigenlijk al tijd, maar was door de landbouw verdwenen’’, zegt boswachter Corien Koreman van Staatsbosbeheer. ,,De ruilverkaveling van een paar jaar geleden was de eerste aanzet voor het maken van een plan voor herstel van de natuur in een deel van het gebied.’’

Het gaat om de ‘Hellen’ de natuurgebieden De Hel en de Blauwe Hel), Fortuinzicht (bij de Rouwveldseweg) en de Achterbergse Hooilanden. In totaal gaat het om ruim, 178 hectare. In het aangrenzende Gelderse deel van Het Binnenveld is al eerder begonnen met herstel van de natuur.

Komende zomer beginnen
Als alle vergunningen rond zijn, verwacht Staatsbosbeheer komende zomer te beginnen met de werkzaamheden. ,,Na het broedseizoen’’, zegt de boswachter. In de Hellen worden al wel voorbereidingen getroffen. Het gaat dan om het schoonmaken van het gebied.

Het belangrijkste onderdeel van de werkzaamheden is misschien wel het plaggen, het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag. ,,Door het verarmen van de bodem, verbeteren we de omstandigheden voor natte en botanische graslanden. Zo kan de natuur zich herstellen en krijgen we bijzondere flora terug’’, vertelt Koreman.

Zeldzame grassen
Vervolgens worden spontaan gegroeide bomen en struiken weggehaald zodat zeldzame grassen meer kans krijgen. En de waterhuishouding wordt aangepast. Door stuwen te plaatsen reikt het waterpeil straks tot aan de wortels van het gras. Greppels en sloten die vroeger gebruikt werden om water af te voeren, worden dichtgegooid.

In de Hel en de Blauwe Hel wordt de waterhuishouding zo aangepast dat water van agrarisch land buiten het gebied blijft en alleen het kwelwater beschikbaar is voor de natuur. Op die manier ontstaan mos- en graslanden en moeras.

Bij Fortuinzicht komt kruiden- en faunarijk grasland met daarin poelen en sloten met natuurvriendelijke oevers. Die moeten een buffer vormen voor de Hellen. Bovendien functioneert dit gebied straks als ecologische verbinding met de gebieden aan de Gelderse kant van de Grift: de Bennekomse Meent en Binnenveldse Hooilanden.

Ruige natuur
Achterbergse Hooilanden worden nat door kwelwater van de heuvelruggen. Hier komen verschillende typen botanische graslanden. Die vormen samen met de Binnenveldse Hooilanden straks ruige natuur in het beekdal van de Grift.

,,Weidevogels zijn straks natuurlijk van harte welkom’’, zegt de boswachter. ,,Maar fauna heeft niet onze eerste prioriteit. Die ligt bij de verarming van de grond waardoor er meer biodiversiteit ontstaat.’’

Bron: De Gelderlander

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn