Start van Calf Expertise Centre

Op 1 september startte op initiatief van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) in Barneveld het Calf Expertise Centre (CEC) haar activiteiten. In het CEC werken branche organisaties, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in de kalversector samen. Het CEC functioneert als kennisloket, stimuleert en coördineert praktijkonderzoek en innovatie, kennisoverdracht naar en door o.a. onderwijs en bedrijfsleven.

Het zorgt voor advisering over regelgeving en subsidieregelingen en is een aanspreekpunt voor kalverhouders met vragen. Het CEC is gevestigd AERES Barneveld waar ook het Poultry Expertise Centre is ondergebracht. Het heeft een landelijke functie, met daarbij extra focus op die regio’s waar de kalversector geconcentreerd is.

Prioriteiten zijn:
• Emissievraagstukken, emissiereductie (o.a. stikstof)
• Toekomstperspectief in een ruimtelijk gebiedsgerichte aanpak
Inhoudelijk ligt de focus op milieu, mest en ammoniak. Prioriteit heeft ook het met elkaar verbinden en versterken van initiatieven en organisaties in de
kalversector.

Meer informatie
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de website van het CEC maar wie nu al vragen heeft kan contact opnemen met businessmanager Eltjo Bethlehem,
e.bethlehem@calfexpertisecentre.com

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten