Stichting Agroforestry netwerk Gelderland opgericht

In 2020 gaf gedeputeerde Peter Drenth het startschot voor een Gelders agroforestry netwerk. Inmiddels zijn meer dan 100 boeren, landeigenaren
en kennisleveranciers aangesloten, is voorlichting gegeven en zijn er agroforestry-plannen in uitvoering. Het netwerk heeft zich op 17 september verenigd
in de stichting ‘Agroforestry netwerk Gelderland’. Hiermee wordt het netwerk de komende jaren verder uitgebouwd en wordt een stevige basis gelegd
voor kennisontwikkeling en het uitvoeren van agroforestry-initiatieven bij boeren.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Theo Nieuwenhuis, Sarah Westerburg en Suzan Klein Gebbink. Zij brengen kennis binnen vanuit de praktijk maar
ook op gebied van bodem biologie, ecosysteem–diensten, landbouwbeleid en korte ketens.

Agenda
De stichting organiseert met regelmaat workshops en excursies naar voorbeeldbedrijven.
• 12 oktober studiemiddag / symposium voederbomen in Midden-Brabant
• 3 november boeren agroforestry bijeenkomst op Locatie

Meer informatie
Op de hoogte blijven van de excursies? Aanmelden kan bij het Agroforestry netwerk Gelderland: agroforestry@hetbuitenburo.nl.
Geïnteresseerd in wat agroforestry kan betekenen op jouw bedrijf of wanneer je info wil over activiteiten, neem dan contact op met Piet Rombouts
Piet@RomboutsAgroeco.nl

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten