Subsidie duurzame innovatie Land- en tuinbouw Gelderland

Vanaf 4 januari

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.

De Provincie Gelderland wil agrarische ondernemers toekomstperspectief geven, zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunt de Provincie Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat ze vernieuwingen kunnen doorvoeren. Vanaf 4 januari staat de subsidieregeling Innovatie Agrifood hiervoor open.

Vernieuwen vraagt extra onderzoek
Vanuit de samenleving komt de wens om de land en tuinbouwsector te verduurzamen, bijvoorbeeld door het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen of het verminderen van gebruik van bestrijdingsmiddelen. Veel boeren en tuinders hebben ook ideeën hoe ze dat kunnen doen. Bijvoorbeeld een aanpassing van een machine of de stal of het verbouwen van een ander gewas of een nieuwe voorziening op het erf. Vaak vraagt deze vernieuwing extra onderzoek of moet iets worden aangeschaft zonder dat op dat moment duidelijk is of het rendement oplevert.

Duurzaam en breed toepasbaar
Provincie Gelderland wil helpen en stelt subsidie beschikbaar aan boeren en tuinders die duurzaam willen innoveren. Het moet gaan om innovaties die niet alleen op het eigen bedrijf een vernieuwing zijn. Als de innovatie slaagt moet deze ook breed toepasbaar zijn. Een andere voorwaarde is dat de innovatie bijdraagt aan het verbeteren van kwaliteit van de omgeving. Bijvoorbeeld een lagere uitstoot van schadelijke stoffen naar het grondwater of de lucht of een bijdrage aan de biodiversiteit en/of de klimaatdoelen.

Innovatie Agrifood
De subsidie is beschikbaar voor alle sectoren binnen de land en tuinbouw. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 35.000,-. In totaal is € 500.000,- beschikbaar. Er kan subsidie aangevraagd worden totdat dit subsidieplafond is bereikt. Ga naar de subsidiereling Innovatie Agrifood.

Toekomst voor de Gelderse boer
Binnenkort wordt het programma Agrifood 2021-2030 “Toekomst voor de Gelderse boer“ door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Daarna nemen Provinciale Staten het uiteindelijke besluit hierover. Met dit programma zet Gelderland in op een land- en tuinbouw, waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren, daar een goed inkomen uit kunnen halen en het bedrijf kan worden doorgegeven aan een volgende generatie. Meer informatie vindt u snel op www.gelderland.nl.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een