Subsidie groen-economisch herstel

Openstelling 20 december – 14 februari

Vanuit het Rijk worden in december twee regelingen opengesteld; Investeren in groen-economisch herstel en Samenwerken aan groen-economisch herstel. Hiermee krijg je steun voor de aanschaf van moderne installaties, machines, opslag- en verwerkingsplaatsen en (digitale) voorzieningen. Zo kun je je bedrijf op het gebied van innovatie en modernisering versterken.

Categorieën

Het gaat hierbij ook om nieuwe technieken, digitalisering en investeringen in de toepassing van innovatieve technieken processen of producten. De investeringen kunnen ‘snel’ worden uitgevoerd en toegepast op het agrarisch bedrijf. Binnen de regeling investeren staan de volgende categorieën centraal:

 • Precisielandbouw en
 • Smart Farming
 • Digitalisering
 • Water (waaronder droogte en verzilting)
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

 

Thema’s

De tweede regeling gaat over ‘samenwerken’ en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe, opschaalbare vernieuwingen die bijdragen aan economisch herstel en/of aan een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Deze regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, ook buiten de provinciegrenzen. Het gaat om verschillende partijen in de landbouwsector zoals landbouwbedrijven, ketenpartners, producentengroeperingen, coöperaties, MKB-bedrijven of brancheorganisaties. Subsidie kan worden aangevraagd in het kader van een van de volgende thema’s:

 • Duurzame toegevoegde waardeketen
 • Innovatieve digitalisering
 • Gebiedsgerichte pilots
 • Sectorale initiatieven binnen de landbouw
 • Managementmaatregelen stikstof

Meer informatie via RVO

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een